Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Rae Vallavalitsus

Registry code: 75026106

Lastekaitsespetsialist

lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja

Entered 13.12.2019 - job offer number: 1403936

Duties

Lastekaitsespetsialist hoolitseb selle eest, et lapse seadusega tagatud õigused oleksid kaitstud ja lapse heaolu kindlustatud lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

- Abivajava lapse abivajaduse viivitamatu hindamine, lapse ja perekonna abistamiseks vajalike ning sobivate meetmete välja selgitamine;
- vajadusel juhtumikorralduse algatamine (sh STARi sisestamine), mittealgatamise korral sellekohase otsuse tegemine;
- hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine ja lapse elu või tervist ohtu seadnud olukorra likvideerimine;
lapsevanemate nõustamine ja vajadusel sobivate meetmete rakendamine;
- vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, laste perekonnast eraldamine, perekonnast eraldatud lapsele ja tema vanematele meetmete pakkumine;
- valla esindamine ametiasutustes ja kohtus lastekaitsealases valdkonnas olevates küsimustes;
- lastekaitsealaste projektide koostamine ja koordineerimine.

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Other requirements
- erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaal- või lastekaitsevaldkonnas;
- eesti keele oskus kõrgtasemel, vene- ja inglise keele valdamine ametialase suhtluse tasandil;
- väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning väljendusoskus nii kõnes, kui kirjas;
- kohusetunne, hea pingetaluvus, valmisolek heaks võrgustiku- ja meeskonnatööks, hea nõustamiseoskus, empaatiavõime

We offer

- motiveerivat töötasu;
- võimalust eneseteostuseks, erialaseid koolitusi, täiendõppe võimalusi;
- tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
- kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- teenistusülesannete täitmiseks ametiautot;
- meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1750 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
lapsehoolduspuhkuse asendaja
Start of employment
As soon as possible

Application information

Deadline for the submission of applications
10.01.2020
Required documents
CV
Contact person
Sigrid Pedak, personalijuht, Telephone: 605 6761, E-mail: qäkNäDdymDzÕJNzmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi