Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Sillamäe Linnavalitsus

Registry code: 75003909

Linnamajanduse spetsialist

Entered 24.05.2019 - job offer number: 1385509

Duties

1. Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid;
2. Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;
3. Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.
4. Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);
5. Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.
6. Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjale”.
7. Korraldab päästetööd suplusaladel.
8. Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.
9. Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.
10. Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud.

Täpselt saab linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehega:
http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Linnamajanduse+spetsialist2.doc/e12d1c11-425c-457d-8fbd-6b9ff8d24618

Requirements for candidate

Computer skills
intermediate level
Other requirements
Nõuded kandidaadile:
• asjaajamise aluste tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
• õigusliku regulatsiooni tundmine tegevusala osas (ehitusseadustik, liiklusseadus, ühistranspordiseadus, riigihangete seadus ja muud);
• on erialane kõrgharidus (teedeehitus haridus ja soovitav majanduslik) ja vähemalt
3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
• esitlustehnika kasutamise oskus;
• heal tasemel eesti keele ja vene keele oskust

We offer

• Huvitavat ja vastutusrikast tööd
• koolitusvõimalusi

Information about the job

Office location
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 27
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Töökohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus (lisada palgasoov);
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid palume saata hiljemalt 10. juuniks 2019. a e-posti
aadressile: linnavalitsus@sillamae.ee märksõnaga "Linnamajanduse spetsialist"

Deadline for the submission of applications
10.06.2019
Required documents
motivation letter, CV
Contact person
Juri Petrenko, Linnamajanduse osakonna juhataja, Telephone: 3925711, E-mail: O@NädymüNmTÕeJqähhzgzmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi