Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Tapa Gümnaasium

Registry code: 75019558

Õppejuht

Tapa Gümnaasiumi õppejuhina on sul võimalus suunata ja arendada kooli õppetööd, et tagada igale õppijale võimetekohane areng

Entered 12.06.2020 - job offer number: 1417380

Duties

Õppejuhi põhiülesanneteks on kooli õppe- ja kasvatustöö juhtimine ja arendamine lähtuvalt kooli arengukavast, samas on oodatud ka ühist eesmärki toetavad ideed ja lahendused.
Meie kooli õppejuht
 on hea meeskonna ja inimeste juhtija, et planeeritavad õppekava arendused rakenduks koolielus;
 teab, milline peab olema üldhariduskooli tunnijaotus ning oskab lähtuvalt sellest koostada tunniplaani;
 omab visiooni kooli õppe- ja kasvatustöö arengust;
 on tuttav Eestis kehtiva haridust puudutava seadusandlusega;
 omab magistrikraadi ja õpetajakutset ning varasemat töökogemust koolis;
 on avatud meelega ja täis tegutsemisindu, hea suhtlemisoskusega ning peab oluliseks koostööd meeskonnas, kuhu ta kuulub.

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Field of education
education science, teaching
Computer skills
intermediate level

We offer

Lisaks väljakutseid pakkuvale ja huvitavale tööle saame pakkuda:
 kaasaegset töökeskkonda (väga hea IKT-vahendite baas, õppimist toetav ruumikasutus);
 enesearendamise ja -täiendamise võimalusi;
 ühiseid ettevõtmisi kolleegide seltsis;
 motiveerivat tasusüsteemi

Information about the job

Office location
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Pargi tn 12
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
17.08.2020

Application information

Kandideerimiseks palun saata elulookirjeldus ja enda visioon õppejuhi tööst Tapa Gümnaasiumis hiljemalt 30.06.2020 aadressil agnes.jyrjo@tapagymnaasium.ee. Lisainfo: direktor Elmu Koppelmann 56267181

Deadline for the submission of applications
30.06.2020
Required documents
CV, other
visioon Tapa Gümnaasiumi õppejuhi tööst
Contact person
personalijuht, Telephone: +372 32 22 312, E-mail: zkTmqdOSNOeJüzyzkSgTzzqä@gdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi