Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus

Registry code: 90005739

Peaassessor

Entered 29.05.2020 - job offer number: 1415970

Duties

Peaassessori peamine tööülesanne on akrediteerimishindamiste läbiviimine katselaborites hindamisgrupi juhina vastavalt EAK protseduuridele http://www.eak.ee/?pageId=28 .

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
master’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
English - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Russian - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
MS Office
Other requirements
Sobival kandidaadil on:
• Magistrikraad tehnikateadustes või sellele vastav kvalifikatsioon
• Vähemalt 3-aastane praktiline töökogemus katsetamise, kalibreerimise või meditsiiniliste uuringute valdkonnas
• Teadmised standarditest 17025 ja/või 15189
• Teadmised metroloogia ja mõõtmiste teoreetilistest alustest, oskus mõõtemääramatust hinnata
• Oskus orienteeruda standardites ja õigusaktides ning mõista nende sisu
• Väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus
• MS Office kasutamisoskus
• Oskus iseseisvalt töötada ja oma tööd planeerida.

Kasuks tuleb kogemus vastavushindamisasutuste hindamisel või siseauditi läbiviimisel.

Sobiv kandidaat on:
• Sihikindel, stabiilne ja otsustusvõimeline
• Aus, eetiline ja vastavushindamisasutustest sõltumatu
• Võimeline juhtima hindamisrühma ja tulemuslikult suhtlema vastavushindamisasutuste juhtkonna ja töötajatega kõikidel asutuse tasanditel
• Valmis pidevaks enesetäienduseks

We offer

• Väga huvitavat ja mitmekesist tööd
• Väljaõpet, koolitust ja enesearenguvõimalusi
• Asjatundliku meeskonna tuge
• Stabiilset sissetulekut
• Peale väljaõppe lõppu paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalust

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos kandidaadi palgaootusega palume esitada hiljemalt 21. juunil 2020.a. e-kirjaga aadressil info@eak.ee . Sobivate kandidaatidega võtame jooksvalt ühendust.
Lisainfo: Kristiina Saarniit, kristiina@eak.ee, tel 5249784.

Deadline for the submission of applications
21.06.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Kristiina Saarniit, Juhatuse liige, Telephone: +372 5249784, E-mail: ÕNäqüääTzJmzÕdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi