Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Registry code

Pearaamatupidaja

Entered 12.03.2019 - job offer number: 1377354

Duties

Lääne-Nigula valla tsentraliseeritud raamatupidamise töö koordineerimine, korraldamine ja omavalitsuse raamatupidamisarvestusest tingitud majandustehingute korrektne ja nõuetele vastava arvestuse tagamine; igakuuliselt omavalitsuse saldoandmiku koostamine, kontrollimine ja saatmine Rahandusministeeriumi infosüsteemi, konsolideerimiskannete tegemine, omavalitsuse konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine ning kolme väiksema iseseisva üksuse raamatupidamise korraldamine; omavalitsuse töötajate ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine raamatupidamisarvestusega seotud teemadel; oma valdkonna dokumentide korrastamine, süstematiseerimine, toimikute koostamine, köitmine, arhiveerimine; koostab koostöös eelarve- ja raamatupidamisosakonna juhiga vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja ja teeb ettepanekuid selle muutmiseks; arendab koostöös eelarve- ja raamatupidamisosakonna juhiga vallavalitsuse raamatpidamise valdkonda.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Other requirements
erialane haridus; iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne; organiseerimis- ja algatusvõime; meeskonnatöö oskused; töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega.
Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris ja auditeerimise kogemus.

We offer

mitmekülgset ja huvitavat tööd; võimalust eneseteostuseks; sõbralikku ja toetavat meeskonda.

Information about the job

Office location
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerijail saata avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. märtsiks 2019 kell 12.00 aadressil airi.laanemets@laanenigula.ee.
Info Piret Zahkna 473 5053 või piret.zahkna@laanenigula.ee

Deadline for the submission of applications
25.03.2019
Required documents
CV, cover letter, motivation letter
Contact person
Airi Läänemets, abivallasekretär, Telephone: 53315157, E-mail: zäNädhzzTmgmüqJhzzTmTäk@hzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi