Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Registry code

https://www.tallinn.ee/sotsiaaltervishoiuamet

Peaspetsialist

lastekaitse

Entered 19.02.2019 - job offer number: 1375373

Duties

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet võtab teenistusse
1. Sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektorisse 1 juhtivspetsialisti
Peamised teenistusülesanded juhtivspetsialistile:
• lastekaitse seaduse § 17 kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise koordineerimine;
• Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit saatjata alaealiste juhtumite korraldamine;
• laste ja perede ümarlaua ning arendustöörühma tegevuse korraldamine;
• linnaosade valitsuste lastekaitse spetsialistide nõustamine juhtumite lahendamisel;
• lastekaitsetöötajate koolituste korraldamine;
• osalemine laste õiguste ja heaolu valdkonna töörühmades ja võrgustikes;
• lastekaitse juhendmaterjalide koostamine

2. Sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektorisse 5 peaspetsialisti.
Peamised teenistusülesanded peaspetsialistidele:
• raske ja sügava puudega laste abivajaduse hindamine ja soovituste koostamine abimeetmete rakendamiseks;
• laste abivajaduse katmiseks teenuste arendamine.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 2 years
Level of education
master’s degree
Field of education
social work and counselling
Certificates of proficiency and competency
Social worker
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Russian - required B2 (independent language user) - good B1 (independent language user) - intermediate
English - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Other requirements
• head suhtlemisoskust, organiseerimis- ja algatusvõimet ning meeskonnatöö oskust;
• võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes

We offer

• mentorlust;
• eneseteostust toetavas, tervist väärtustavas, peresõbralikus ja arenevas meeskonnas;
• õppimis- ja arenemisvõimalusi;
• sportimisvõimalusi linna spordiklubis;
• 35 kalendripäevast põhipuhkust

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a
Number of openings
6
Remuneration (gross)
1300-1600 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
April 2019

Application information

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 18. märtsiks 2019 avaldus, elulookirjeldus (CV) ja
omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab ATS § 15 sätestatud nõuetele ning väljavõte karistusregistrist (LasteKS § 20) e-postile heli.kapral@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon Uku Torjus, telefon 6457803

Deadline for the submission of applications
18.03.2019
Required documents
CV, cover letter
Contact person
Heli Kapral, personali peaspetsialist, E-mail: fmhädÕzyNzhJüzhhäTThjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi