Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Peipsiääre Vallavalitsus

Registry code

http://www.peipsivald.ee

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor

Entered 14.03.2019 - job offer number: 1377668

Duties

Põhilised tööülesanded:
1. esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
2. kinnitab õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu, tööohutuse ja andmekaitse nõuete täitmise.
3. võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.
4. määrab töötajate töötasu suuruse lähtudes vallaeelarves raamatukogule kinnitatud eelarve osast.
5. teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks.
6. korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
7. juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust.
8. koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele.
9. teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid.
10. osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule.
11. osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel.

Requirements for candidate

Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
Librarianship, dissemination of information and archival science
Certificates of proficiency and competency
Librarian
Language skills
Language Oral Written
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Other requirements
Koostöö- ja suhtlemisoskus; vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus

We offer

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Information about the job

Office location
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Koosa küla
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1350 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
02.04.2019

Application information

Kvalifikatsiooni täpsustus: raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase.
Oskuste täpsustus: juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas.

Deadline for the submission of applications
29.03.2019
Required documents
CV, other
haridust tõendavad dokumendid ja kandideerimisavaldus
Contact person
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, Telephone: 5040738, E-mail: jzhDJymäyqäjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi