Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Märjamaa Vallavalitsus

Registry code: 77000447

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist

Entered 18.02.2020 - job offer number: 1408832

Duties

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.
Peamised tööülesanded:
• Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine;
• maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
• projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;
• osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
Architecture and urban planning
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Oskus kasutada oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
Other requirements
Kandidaadilt eeldame:
• eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas ja/või valdkondlikku haridust ning julget pealehakkamist;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
• kohuse- ja vastutustunnet;
• väga head stressitaluvust;
• iseseisvust ja otsustusvõimet;
• hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
• koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
• eesti keele oskus, tasemel C1;
• oskust kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
• B-kategooria juhtimisõigust;
Kasuks tuleb:
• erialane kõrgharidus (ruumiline planeerimine, arhitektuur, maastikuarhitektuuri, linnaplaneerimine või maakorraldus)
• eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas;
• teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora Professional kasutamise oskus
• väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

We offer

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Information about the job

Office location
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Ootame kandidaate, kes soovivad panustada Märjamaa valla planeerimisalase kompetentsi kasvu ning valla arengu suure pildi nägemisse. Võid alles õppida või olla tegutsenud antud valdkonnas kõrgharidust omandamata, meie jaoks on tähtis julge pealehakkamine ning süvenemis ning analüüsioskus. Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!
Avaldus/motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: abivallavanem Ott Valdma, tel 5380 5285; e-post: ott.valdma@marjamaa.ee

Deadline for the submission of applications
06.04.2020
Required documents
CV, motivation letter, other
Haridust tõendava dokumendi koopia
Contact person
Evi Rooda, personalispetsialist, Telephone: 53056895, E-mail: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi