Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Põlva Vallavalitsus

Registry code

http://www.polva.ee

Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja

Entered 11.01.2019 - job offer number: 1372122

Duties

Keskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele ja teadmistele.
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest.
Juhataja peamised ülesanded on:
- Põlva vallas heatasemelise noorsootöö teenuse korraldamine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
- keskuse organisatsioonikultuuri kaasajastamine;
- valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine;
- koostöö korraldamine valla hallatavate asutustega ja valdkonnaga seotud organisatsioonidega

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Kandideerimise eelduseks on:
- kõrgharidus;
- juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- noorsootööalase ja/või pedagoogilise töökogemusega
- loov ja initsiatiivikas
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

We offer

- vastutusrikast ja mitmekesist tööd tegevusterohkes valdkonnas;

Information about the job

Office location
Põlva maakond, Põlva vald
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
ajutiselt äraoleva töötaja asendaja
Start of employment
March 2019

Application information

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2. elulookirjeldus;
3. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni - Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu

Dokumendid palume saata hiljemalt 24.01.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Deadline for the submission of applications
24.01.2019
Required documents
CV, other
avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
haridust tõendavate dokumentide koopiad; essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni - Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu
Contact person
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Telephone: 7999490, E-mail: zäkädüäÕqJyehjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi