Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Märjamaa Vallavalitsus

Registry code: 77000447

Psühholoog

Entered 08.07.2020 - job offer number: 1419649

Duties

PSÜHHOLOOG hakkab teenindama Märjamaa valla koole ja kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
Psühholoogi peamised tööülesanded on:
• Hindab lapse psühholoogilist arengut
• Kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes seejuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasab vajadusel teisi spetsialiste
• Toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutusi õppetööga seotud küsimustes ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, on vajadusel valmis kriisisekkumisteks
• Nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes
• Nõustab haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel
• Teeb koostööd koolide HEV-koordinaatorite ja tugimeeskonnaga, osaleb ümarlaudadel ja fikseerib enda soovitused ja kokkuvõtted lapse individuaalse arengu kaartidel

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
master’s degree
Field of education
Psychology
Certificates of proficiency and competency
School psychologist
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Other requirements
Hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe võrgustiku- ja meeskonnatööks, otsustusvõime, empaatiavõime

We offer

Omalt poolt pakume:
• Uuendustele suunatud töökeskkonda
• Mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• Toetavat meeskonda
• Enesearengu võimalusi
• 56-kalendripäevast põhipuhkust
• Erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste
• Teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses

Information about the job

Office location
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
01.09.2020

Application information

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 27. juuli 2020 (kaasa arvatud) läbi Eesti Töötukassa e-keskkonna või aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Deadline for the submission of applications
27.07.2020
Required documents
CV, motivation letter, other
palgasoov motivatsioonikirjas ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia)
Contact person
Marge Viska, Sotsiaalosakonna juhataja, Telephone: 5621 4609, E-mail: gzNkmdjäqÕzJgzNOzgzzdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi