Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Valga Vallavalitsus

Registry code: 77000507

http://www.valga.ee/

Psühholoog

Entered 15.01.2021 - job offer number: 1436884

Duties

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle psühholoogi.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

•Psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
• hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
• psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
• nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
• nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
• toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
• toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
• korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
• osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
• teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
master’s degree
Field of education
Psychology
Certificates of proficiency and competency
School psychologist
psühholoog
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Computer skills
intermediate level

We offer

• Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
• mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
• psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.

Information about the job

Office location
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Puiestee tn 8
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1315 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post pille [dot] raudam [ä] valga [dot] ee.
Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi [dot] kaares [ä] valga [dot] ee.

Deadline for the submission of applications
28.02.2021
Required documents
CV, cover letter, motivation letter, other
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
Contact person
Heldi Kaares, personalispetsialist , Telephone: 5348 9118, E-mail: Heldi [dot] Kaares [ä] valga [dot] ee

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi