Viljandi Vallavalitsus

Registry code: 75038606

Raamatukoguhoidja

Paistu Rahvaraamatukogu ja Heimtali, Ramsi ning Päri haruraamatukogude raamatukoguhoidjad

Entered 30.06.2020 - job offer number: 1418856

Duties

• lugeja- ja infoteenindus;
• kogude kujundamine ja korrashoid;
• ürituste / lugejakoolituste planeerimine ja läbiviimine.

Requirements for candidate

Level of education
general secondary education
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Nõuded kandidaadile:
• kesk- või kõrgharidus;
• valmisolek kutse omandamiseks;
• hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
• algatusvõime ja iseseisvus;
• väga hea arvutikasutamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Kandideerimisel tuleb kasuks:
• erialane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutse;
• raamatukogus töötamise kogemus;
• võõrkeele oskus;
• huvi kirjanduse vastu

We offer

• vaheldusrikast tööd;
• koolitusi ning võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks

Information about the job

Office location
Viljandi maakond, Viljandi vald
Number of openings
4
Working hours
Part time
• Paistu Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja 1,0 ametikohta
• Heimtali haruraamatukogu raamatukoguhoidja 1,0 ametikohta
• Ramsi haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,75 ametikohta
• Päri haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,75 ametikohta

Duration of employment
Permanent
Start of employment
01.09.2020

Application information

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. haridust tõendav diplom.


Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.07.2020. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Paistu Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja" või elektrooniliselt kadri.kabanen@viljandivald.ee.
Lisateave: kultuuri- ja noorsootööspetsialist 435 0156 või kadri.kabanen@viljandivald.ee

Deadline for the submission of applications
20.07.2020
Contact person
Kadri Kabanen, kultuuri-ja noorsootööspetsialist, Telephone: +3724350156, E-mail: ÕzDNädÕz3zTmTJjähOzTDäjzhDdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi