Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Viljandi Linnavalitsus

Registry code: 75005222

http://www.viljandi.ee

Spetsialist

Kinnisvara haldusameti spetsialist

Entered 17.01.2020 - job offer number: 1406360

Duties

1. oma tööülesannete täitmisel peab kinnisvara haldusameti spetsialist lähtuma tööandja poolt kinnitatud normdokumentidest;
2. süstematiseerima kinnisvara haldusametiga seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni kujul, mis tagab informatsiooni leidmise kiireimal ja lihtsaimal viisil ning selle säilimise;
3. kasutama tööandja poolt kehtestatud tüüpseid lepingu-, akti- ja aruandevorme vajalike dokumentide vormistamiseks ning vajadusel tegema ettepanekuid nende muutmiseks;
4. haldama kinnisvara haldusameti dokumentatsiooni ja tegema ettepanekuid informatsiooni haldamise efektiivsemaks korraldamiseks ja kasutama kõiki võimalusi nende rakendamiseks;
5. kinnisvara haldusameti halduseelarve koostamisel ja täitmise jälgimisel osalemine ning kord kvartalis eelarve analüüsi teostamine koos kulude ja eelarve ülevaatega. Kinnisvara haldusameti kuluarvete kontroll üldmeilil ning nende edastamine arvete süsteemi. Arvete süsteemis viseerimine vastavalt kululiigile ning eelarvele;
6. kinnisvara haldusameti hankedokumentide koostamine ning menetlusringide algatamine;
7. vastavalt sotsiaalkomisjoni ja linnavalitsuse korraldustele üürilepingute, üürilepingute pikendamiste, üürilepingute lõpetamiste ja hoiatuskirjade koostamine;
8. kinnisvara haldusameti eelnõude koostamises osalemine, dokumendihaldussüsteemi lisamine ja menetlusringi algatamine;
9. haldusprotseduuride koostamises ja kaasajastamises osalemine;
10. objektide projektides protsesside väljatöötamisel osalemine ja tegevuste elluviimise jälgimine;
11. kinnisvara haldusametiga seotud koosolekute protokollimine;
12. hoonetega ja kinnistutega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni haldustarkvaras haldamine ja kaasajastamine s.h tarbimisandmete sisestamine ja teenusepakkujatele edastamine;
13. kinnisvara haldusameti tulueelarve edasiarvete koostamine rahandusametile s.h üüripinnad ja mitteeluruumid;
14. kinnisvara haldusameti, majandusameti ja Viljandi Linnahoolduse elektrooniliste töötaotluste sisestamine haldustarkvarasse;
15. muude seaduslike ühekordsete ülesannete täitmine.

Requirements for candidate

Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
väga hea arvuti (sh kontoritarkvara) kasutamise oskus (eriti tabelarvutus¬tarkvara ja tekstitöötlus¬tarkvara);
Other requirements
* kõrgharidus;
* täidetud avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavad nõuded;
* süsteemne ja analüütiline ning lahendustele orienteeritud mõtlemine ning võime näha nii detaile kui ka suurt pilti;
* võimekus tegeleda mitme teemaga paralleelselt, säilitades samal ajal rahuliku meele ja otsustusvõime;
* oskus näha mitu sammu ette ning olla leidlik lahendusteni jõudmisel;
* suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles;
* eelnev erialane praktiline töökogemus;
* soov töötada väikses, rõõmsameelses ja nooruslikus meeskonnas

We offer

 mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid;
 rohkelt arenemisvõimalusi kinnisvara haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas;
 võimalust õppida otse oma ala spetsialistidelt;
 võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 põnevaid ühisüritusi;
 tervise- ja spordikulude hüvitamist;
 ametitelefoni kasutamise võimalust.

Information about the job

Office location
Viljandi maakond, Viljandi linn, J. Laidoneri plats 5
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1100-1300 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
March 2020

Application information

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 15.02.2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

Deadline for the submission of applications
15.02.2020
Required documents
CV, motivation letter, other
diplomi koopia
Contact person
Andres Mägi, kinnisvara haldusameti juhataja, Telephone: 435 4752, E-mail: zTDNmqdgzkäJjähOzTDädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi