Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Registry code: 70003158

Teadus- ja arendustegevuse nõunik

Entered 20.09.2019 - job offer number: 1397023

Duties

Ootame Sind kandideerima, kui omad laialdasi teadmisi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemsest korraldusest. Oled julgelt mõtlev, koostöötahteline ja soovid anda oma panuse Eesti majandusarengusse.

Sinu tööülesanneteks on:
• ministeeriumi ning selle allasutuste teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) tegevuste kava väljatöötamine, monitoorimine, ajakohastamine ning elluviimise tagamine lähtuvalt riigi majandusarengu vajadustest
• ministeeriumi valitsemisala TA&I tegevuste ja uuringute rahastamiseks riiklike ning välisvahendite leidmine ja nende kasutamise planeerimises osalemine
• ministeeriumi ning selle allasutuste TA&I alase koostöö korraldamine, ministeeriumite ülese TA&I tegevuste ja uuringute alase koostöö elluviimine
• rahvusvahelistes TA&I algatustes ja võrgustikes ministeeriumi ja valitsemisala huvide esindamine, sh Euroopa Liidu TA&I toetamise initsiatiividest Eesti jaoks oluliste majanduse teemafookuste leidmine, nendele reageerimine ja asjakohase informatsiooni vahendamine kolleegidele ja koostööpartneritele
• ettevõtete, avaliku sektori asutuste ja teadusasutuste arendusalase koostöö edendamine
• Nutika Spetsialiseerumise põhimõtete rakendamine ministeeriumi vastutusvaldkondades ning koordineerimine TA&I alases koostöös teiste TA&I süsteemi osalistega
Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Language skills
Language Oral Written
English - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Sinu töö õnnestumise eelduseks on:
• vähemalt teadusmagistrikraadi või sellele vastavat haridustaset, eelistatult majandusteadustes
• vähemalt kolmeaastast eelnevat töökogemust teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, innovatsiooni juhtimise või majandusanalüüsi valdkonnas
• projektijuhtimise oskust ja kogemust
• avatust, algatusvõimet ja eestvedamisoskust
• meeskonna- ja võrgustikutöö oskust ning kogemust
• analüüsi- ja üldistusvõimet
• korrektsust ja pingetaluvust
• väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, sh argumenteerimise, läbirääkimise ja esinemisoskust
• eesti keele oskust C1 tasemel ja inglise keele oskust vähemalt B2 tasemelWe offer

• põnevat ning vaheldusrikast tööd inspireerivas meeskonnas
• võimalust rakendada oma ideid valdkonna arendamisel
• mitmekesiseid suhtlemisvõimalusi partnerorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
• võimalust erialaseks enesetäiendamiseks

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks saada palun CV ja kaaskiri (ühes palgasooviga) ning essee (kuni 1,5 lk A4) teemal „Kuidas saab riik kõige paremini toetada Eesti ettevõtete teadmistepõhist arengut?“ hiljemalt 6. oktoobriks 2019 e-posti aadressil cv@mkm.ee märksõnaks “Teadus- ja arendustegevuse nõunik”.

Lisateavet töö kohta annab vajadusel majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede, kaupo.reede@mkm.ee tel 639 7685.

Deadline for the submission of applications
06.10.2019
Required documents
cover letter, CV
Contact person
Monika Vapra, personalikonsultant, Telephone: 625 6324, E-mail: geTäÕzdjzyNzJgÕgdmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://www.cv.ee/

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi