Viimsi Vallavalitsus

Registry code: 75021250

Teede vanemspetsialist

Entered 08.11.2019 - job offer number: 1401183

Duties

Peamisteks tööülesanneteks on teehoolde juhtimine, teedevaldkonna arendustegevuste ning strateegiate elluviimine ja valla teehoiutööde korraldamine.
Ootame Sind kandideerima, kui sul on tahe ja oskus läbi kommunaalvaldkonna teenuste muuta Viimsi valla elukeskkond paremaks.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
Construction and civil engineering works
Certificates of proficiency and competency
Civil engineer in road engineering
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Other requirements
algatus- ja otsustusvõime ning kogemus tulemuslikult projekte juhtida;
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
kaasaegsete IT vahendite kasutamise oskus;
hea pingetaluvus ja võime iseseisvalt töötada

We offer

• saad panustada ühe kiirelt areneva valla kujunemisse ja arengusse;
• töötad ägedas meeskonnas koos valdkonna parimate spetsialistidega;
• tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, mis pakub erinevaid arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Viimsi vald
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. novembriks 2019 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Teedeehituse vanemspetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil personal@viimsivv.ee.

Deadline for the submission of applications
24.11.2019
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Kristi Pukk, Personali- ja haldusosakonna juhataja, E-mail: ÕNäqüädy@ÕÕJjäägqäjjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi