Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Jõgeva Vallavalitsus

Registry code: 77000401

Tegevusjuhendaja

kogukonnas elamise teenusele

Entered 03.07.2020 - job offer number: 1419260

Duties

Tegevusjuhendaja (kogukonnas elamise teenus) põhiülesanne on isiku põhivajaduste rahuldamine ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada ja suurendada teenust saava isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Selleks tegevusjuhendaja:

kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, toitlustusel;
juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
kujundab isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
tagab kogukonnas elamise teenust saava isiku turvalisuse ja päevakavast kinnipidamise (nt toitlustamise, töötamise, arsti vastuvõttude osas jne);
abistab isikut enese eest hoolitsemisel, tagama isikute isikliku hügieeni, eluruumide ja riiete korrashoiu jne.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Driving licence
B category
Other requirements
Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

läbitud 260-tunnine tegevusjuhendaja koolitus või valmidus koheselt töö kõrvalt õpinguid alustada;
teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
eesti keele oskus kesktasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
oskus efektiivselt kasutada aega

We offer

Information about the job

Office location
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Piiri tn 4
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 10. juuliks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

Deadline for the submission of applications
10.07.2020
Contact person
Aime Meltsas, sotsiaalosakonna juhataja, Telephone: 534 03780, E-mail: zägmdgmhüqzqJOekmjzdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi