Osaühing SF Pandivere

Registry code: 10127457

Tehnoloog - tootmisjuht

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Entered 17.01.2020 - job offer number: 1406299

Duties

Tootmistegevuse planeerimine ja koordineerimine, eesmärgipärane juhtimine; enesekontrollsüsteemi loomine ja haldamine; tellimuste kvaliteetse, õigeaegse ja efektiivse täitmise tagamine; toodangu kvaliteedi tagamine ja tootmiskulutuste optimeerimine; toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu arvestus, kontroll ning koguste analüüsimine ja järgnevateks perioodideks prognooside koostamine; toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu soetamise, säilimise ja nende haldamisega seotud tegevuste organiseerimine; toorme kasutamise pidev analüüsimine, ettepanekute tegemine toorme efektiivseks kasutamiseks; pool- ja valmistoodangu tehnobiokeemiline ja mikrobioloogiline kontrollimine; ettevõtte tootmisprotsessi häireteta tagamiseks materjalide, asjade ja seadmete soetamine; tarbijate häireteta ja kvaliteetse toodanguga varustamise korraldamine; osalemine toodangu hinnaarvutuste ning ettevõtte poolt pakutavate kaupade ja teenuste hinnakirja koostamisel; tootmisega seotud dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine; klientide ja koostööpartneritega suhete loomine, hoidmine ja arendamine; alluva personali ja alltöövõtjate tegevuse ja muude ressursside planeerimine ja organiseerimine ning töötulemuste kontrollimine; personalile töögraafikute koostamine ning nende kooskõlastamine; personali puhkuste ajakava koostamine ja sellest kinnipidamise jälgimine; oma tööülesannete täitmiseks vajalike dokumentide koostamine; aruandluse koostamine ja esitamine.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Igapäevane arvuti kasutaja, oskus läbi viia keerukamaid otsinguid internetist ning kasutada levinumat kontoritarkvara (nt OpenOffice, MS Excel). Kasuks tuleb majandustarkvara EEVA tundmine.
Other requirements
Isikuomadused: analüüsivõime, eneseinitsiatiiv, otsustamisjulgus, vastutustunne, korrektsus, täpsus, oskus suhelda kolleegide ja klientidega

We offer

Toredaid ja abivalmis kolleege; vajadusel ametikorterit; väljaõpet kohapeal.

Information about the job

Office location
Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik, Rotaks Lihapood
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
Start of employment
May 2020

Application information

Deadline for the submission of applications
29.02.2020
Required documents
CV
Contact person
Aare Kalson, Juhatuse liige, Telephone: 5050425, E-mail: zzNmJNeüzÕqdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi