Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Sotsiaalministeerium

Registry code: 70001952

Töövaidluskomisjoni juhataja

Tähtajaline (asenduskoht)

Entered 10.02.2020 - job offer number: 1408154

Duties

Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
English - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
• riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon;
• töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest;
• kõrgete kõlbeliste omadustega;
• eesti keele oskus tasemel C1;
• suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;
• sihikindlus ja pingetaluvus;
• vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.
Kasuks tuleb:
• lepitamise või läbirääkimiste pidamise kogemus;
• vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;
• juhiloa olemasolu

We offer

Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhte stabiilsuse loomisele.

Information about the job

Office location
Tartu maakond, Tartu linn
Pärnu maakond, Pärnu linn
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
Ajutiselt ära oleva teenistuja asendamine
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandidaatidel palume esitada:
• motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest töövaidluskomisjoni juhataja ametikohale;
• elulookirjeldus;
• tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
• kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.

Deadline for the submission of applications
29.02.2020
Required documents
CV, motivation letter, other
Tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta; kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.
Contact person
Katrin Noormägi, personalijuht, Telephone: 626 9260, E-mail: ymNqeTzhJqgdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi