Põltsamaa Valla Päevakeskus

Registry code: 77000105

Tugiisik

Entered 21.01.2020 - job offer number: 1406535

Duties

Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine. Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga läbi nõustamise soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Toetada erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimesti tööturule sisenemisel või tööturul püsimisel.
Täisealise isiku nõustamine ja toetamine iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isiku nõustamine ja suunamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalabita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
1) sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine;
2) soolise võrdsuse ja kaasatuse suurendamine;
3) majandusliku toimetuleku toetamine sotsiaalteenuste abil;
4) toimepiirkonnas avalike sotsiaalteenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine;

Requirements for candidate

Level of education
general secondary education
Certificates of proficiency and competency
Activities instructor
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Russian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Driving licence
B category
Computer skills
basic level
Other requirements
Hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega

We offer

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

Information about the job

Office location
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald
Number of openings
2
Remuneration (gross)
650-770 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
31.12.2021
Start of employment
As soon as possible

Application information

Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Deadline for the submission of applications
21.02.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, Telephone: 509 6572, E-mail: fmäÕädNeqäTJyehüqzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi