Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Registry code: 75035737

http://parnutugikeskus.eu/

Tugiisik

Tugiisik- 6. aastasele tüdrukule

Entered 15.07.2020 - job offer number: 1420296

Duties

6. aastane tüdruk vajab tugiisikut haridusasutusse (lasteaia tasandusrühma) ning vaba aja sisustamiseks. Tugiisik aitaks last kõigis igapäeva elu toimingutes, nagu näiteks riietumisel. Laps vajab abi trepist üles-alla kõndimisel ning õues, eriti libedal tasapinnal; eriti oluline on jälgida, et laps pead ära ei lööks.
Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Other requirements
Tugiisik:
peab olema vähemalt täisealine;
peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuva töötajana";
esitama tööandjale isiku enda karistusregistri väljavõtte;
ei tohi olla lapse ema, isa, vanaema, vanaisa;
ei tohi elada alaliselt või püsivalt samas eluruumis lapsega

We offer

Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.

Information about the job

Office location
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev
Number of openings
1
Remuneration
Töötasu suurus sõltub igakuiselt osutatud teenuse mahust ning teenuse jaoks eraldatud rahastusest. Täpsem teenuse pakkumise aeg fikseeritakse teenustundide tabelis.
Working hours
Part time
Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab üldjuhul kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust. Päevaseks ajaks loetakse aega alates kella 7.00 hommikul kuni 21.00 õhtul.
Duration of employment
Fixed-term
kokkuleppel
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: telefon: 5348 8337; e-mail: irina.kritt@gmail.com

Deadline for the submission of applications
13.08.2020
Contact person
sekretär-personalitöötaja, E-mail: äTZeJyzNT@ü@käÕmqÕ@qdm@

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi