Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Registry code: 75035737

http://parnutugikeskus.eu/

Tugiisik

Tugiisik- 12.aastasele poisile

Entered 15.07.2020 - job offer number: 1420297

Duties

12. aastane liikumispuude laps vajab juhendamist, kõrvalabi ja järelvalvet. Abi on vaja koolis klasside vahel liikumisel; igapäevastel toimingutel (riietumine, ukse avamine, toidu tõstmine, liikumine klasside vahel, koolikoti kandmine, autosse liikumine, tõstmine); väljaspool kooli toimuvatel üritustel ning rehabilitatsiooniteenustel käimisel.
Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Other requirements
Tugiisik:
peab olema vähemalt täisealine;
peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuva töötajana";
esitama tööandjale isiku enda karistusregistri väljavõtte;
ei tohi olla lapse ema, isa, vanaema, vanaisa;
ei tohi elada alaliselt või püsivalt samas eluruumis lapsega

We offer

Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.

Information about the job

Office location
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev
Number of openings
1
Remuneration
Töötasu suurus sõltub igakuiselt osutatud teenuse mahust ning teenuse jaoks eraldatud rahastusest. Täpsem teenuse pakkumise aeg fikseeritakse teenustundide tabelis.
Working hours
Part time
Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab üldjuhul kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust. Päevaseks ajaks loetakse aega alates kella 7.00 hommikul kuni 21.00 õhtul.
Duration of employment
Fixed-term
kokkuleppel
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: telefon: 5699 1831; e-mail: merili.sormus@hotmail.com

Deadline for the submission of applications
13.08.2020
Contact person
sekretär-personalitöötaja, E-mail: äTZeJyzNT@ü@käÕmqÕ@qdm@

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi