Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Keskkonnainspektsioon

Registry code: 70003106

https://www.kki.ee/et

Uurija

Entered 03.06.2020 - job offer number: 1416482

Duties

• Kuritegude kohtueelne menetlemine keskkonna ja loodusvarade kaitse ning kasutamise nõuete rikkumise valdkonnas karistusseadustiku 20. peatüki alusel
• oma valdkonnas esitatud avalduste, teabenõuete, selgitustaotluste ja märgukirjade vastuste korrektsuse ja õiguspärasuse tagamine

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
bachelor’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
English - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Russian - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Other requirements
• Politseiline või õigusalane kõrgharidus
• töökogemus kuritegude kohtueelse menetlemise valdkonnas vähemalt 3 aastat
• põhjalikud teadmised kriminaalmenetlusest, karistusõigusest, kriminalistikast ja riigiõigusest
• hea analüüsivõime
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
• ausus, kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime
• kõrgtasemel eesti keele oskus
• kesktasemel inglise ja vene keele oskus
• vastavus teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• kehtivad autojuhiload

Kasuks tuleb:
• teadmised jälitustegevuse valdkonnast

We offer

• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
• eneseteostusvõimalust kaasaegses ja koostööle orienteeritud meeskonnas
• isiklikku mentorit
• erialaseid täiendkoolitusi
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast
• ametiauto kasutamist töösõitudeks

Information about the job

Office location
Eesti, teenistuskoha asukohaks pakume: Jõhvi, Rakvere, Jõgeva või Mustvee.
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1800 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja märgusõnaga “Uurija“ hiljemalt 28.06.2020 läbi CV Keskuse, CV-Online või e-posti aadressile cv@kki.ee.
Lisainfo ametikoha tööülesannetega seotud küsimustes: osakonnajuhataja Rocco Ots, 696 2274 või rocco.ots@kki.ee. Kandideerimisega seotud küsimustes: personaliosakonna vanemspetsialist Kairi Niin kairi.niin@kki.ee.

Deadline for the submission of applications
28.06.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
vanemspetsialist, E-mail: ÕzäNädTääTJÕÕädmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi