Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Türi Vallavalitsus

Registry code: 75033460

http://www.tyri.ee

Vallasekretäri abi

Entered 12.02.2020 - job offer number: 1408375

Duties

1) ametiasutuse dokumendiregistris asutusse saabunud dokumentide Türi Vallavalituse õigusaktide ja istungite protokollide registreerimine ning dokumendiregistri kaudu avalikustamine; istungite protokollide ja õigusaktide ärakirjade ja väljavõtete vormistamine ning ametliku kinnitamise korraldamine;
2) postiteenuse kaudu väljastatud dokumentide arvestuse pidamine;
3) Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste andmete ning dokumentide riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile edastamine;
4) personalialaste dokumentide vormistamine;
5) osalemine teabehalduse korraldamist reguleerivate juhiste ja kordade väljatöötamisel ning teabehaldust reguleerivate õigusaktide täitmise tagamine;
6) vajadusel teenistusliku järelevalve menetluses osalemine.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
general secondary education
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C2 (proficient language user) - perfect C2 (proficient language user) - perfect
English - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Russian - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
German - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Computer skills
specialist
Peab omama kogemust ja spetsialisti tasemel oskust töötada dokumendihaldussüsteemiga. Spetsialisti tasemel - Outlook, Office (Word, Excel)
Other requirements
Kasuks tulevad teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest, avaliku teenistuse nõuetest ning ametniku kohustustest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse nõuetest ning teabehalduse korraldamise ja küberturvalisuse tagamise nõuetest.

Eeldatakse ühe enimkasutatava võõrkeele (vene keel, inglise keel või saksa keel) oskust suhtlustasandil.

Ametikoht eeldab täpsust, kohusetundlikkust, analüüsivõimet, meeskonnatööd ning head suhtlemisoskust ja pingetaluvust.

We offer

Suurepärast kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, stabiilset sissetulekut, vaheldusrikast tööd, 35 kalendripäeva puhkust.

Information about the job

Office location
Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

1) sooviavaldus vallasekretäri abi ametikohale kandideerimiseks;

2) andmed hariduse ning varasema töökogemuse kohta ning lühike kirjeldus, miks on soov vallasekretäri abi ametikohale asuda.

3) märkida, kui on olemas haridus- või pädevusnõuded, mis võimaldavad vajadusel kõigi õigustega asendada vallasekretäri.

Dokumendid esitada digitaalselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt 28. veebruaril 2020.

Deadline for the submission of applications
28.02.2020
Required documents
motivation letter, other, CV
Haridust tõendava dokumendi koopiad
Contact person
Lii Laanemets, vallasekretär, Telephone: 5265704, E-mail: RäädRzzTmgmüqJüSNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi