Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Registry code: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/

Vanemmaakorraldaja

Entered 22.01.2020 - job offer number: 1406721

Duties

Arenguteenistuse vanemmaakorraldaja teenistusülesanded on:

• teenindusmaade määramise korraldamine;
• eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;
• maade arvestuse, eraldamise, mõõdistamise ja sellealaste dokumentide ühtse süsteemi tagamine, sellega seonduva töö koordineerimise, korraldamise ja kooskõlastamise tagamine;
• maa maksustamishinna määramine ning Maksu- ja Tolliametile maamaksu andmete edastamine;
• oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;
• oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• volikogu istungil linnavalitsuse poolt heakskiidetud küsimuste, otsuste või määruste ettekandmine;
• töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Russian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Computer skills
intermediate level
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus)
Other requirements
• maakorralduse või geomeetika alane kõrgharidus või viimase omandamine;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil

We offer

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Information about the job

Office location
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

• Tööle on võimalik asuda veebruar 2020. a.


Arenguteenistuse vanemmaakorraldajana näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Vanemmaakorraldaja CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 20. veebruar 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Deadline for the submission of applications
20.02.2020
Contact person
Maie Kiik, personalijuht, Telephone: 3378598, E-mail: gzämdÕääÕJÕOhjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi