Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Registry code: 70003158

Veondus- ja liiklustalituse juhataja

Entered 11.09.2019 - job offer number: 1395865

Duties

Talituse juhatajana on Sinu väljakutseteks koostöös meeskonnaga:
• olla kõneisikuks ning eestvedajaks liiklusohutuse, ühistranspordi ja maanteekaubaveo valdkonna ohutumaks, toimivamaks ja säästlikumaks muutmisel
• kavandada ja viia ellu tegevusi, et suurendada ühistranspordi populaarsust, viia Eesti liiklusohutus põhjamaade tasemele ning tagada autovedajatele mõistlik konkurentsikeskkond
• algatada oma valdkonna edendamiseks vajalikke muudatusi ning koostöös avaliku, era- ja kolmanda sektoriga muudatused tulemuslikult ellu viia
• innustada, olla nõuandja ning aidata poliitika kujundajana kaasa keskkonna loomisel, et ettevõtted saaksid keskenduda oma põhitegevusele ning töötada välja uusi ja edukaid lahendusi
• osaleda oma valdkonnas Eesti esindajana rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses ning riikidevahelistel läbirääkimistel

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
English - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Other requirements
Edukal kandidaadil on meie ootustes:
• kõrgharidus (soovitavalt liikluse, transpordi, logistika, või õigusteaduse valdkonnas)
• inimeste ja protsesside juhtimise võimekus ja kogemus
• hea esinemis-, argumenteerimis- ja läbirääkimisoskus
• rohkelt energiat ja algatusvõimet
• oskust püstitada iseseisvalt eesmärke ning kõrge saavutusvajadus
• süsteemsust ja tulemuslikkust
• eesti (C1) ja inglise (B2) keele oskus (nii suuline kui ka kirjalik), kasuks tuleb vene keele oskus
Samuti tuleb kasuks õigusloome protsesside tundmine, sh õigusaktidega töötamise praktiline kogemusWe offer

Tööd põnevas ja väljakutseid pakkuvas valdkonnas ning võimalust kujundada valdkonna arengut. Meil on kaasaegsed töötingimused, toetav ja sõbralik meeskond ning erinevad sportimis-, arengu- ja koolitusvõimalused.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29. septembriks 2019 aadressil cv@mkm.ee märksõnaks “TRO talituse juhataja”. Lisainfot töö kohta annab teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, Ain.Tatter@mkm.ee, tel 625 6385.

Deadline for the submission of applications
29.09.2019
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Monika Vapra, personalikonsultant, Telephone: 625 6324, E-mail: geTäÕzdjzyNzJgÕgdmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://www.cv.ee/

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi