Liigu sisu juurde general/header/gotoMenu Juurdepääsetavus

Teenused eraisikule

Registreerimata tööotsijale

Kui te olete inimene, kes tunneb huvi töötukassa teenuste vastu, kuid te ei ole töötuna või tööotsijana arvel, saate e-töötukassas teha järgmisi toiminguid (järgnevalt on toodud e-töötukassa menüüpunkti nimetus ja seal peituvad võimalused).

  • Minu avaleht – menüüpunktis Minu tegevuste ajalugu saate vaadata oma tegevuste ajalugu e-töötukassas.
  • Minu andmed – saate muuta oma kontaktandmeid (telefon, e-post, skype, aadress) e-töötukassas. Eesnime, perenime, soo ja sünnipäeva andmed tulevad automaatselt rahvastikuregistrist.
  • Minu andmed töötukassas – kui olete kunagi olnud töötukassa klient, saate vaadata, kas ja millised andmed töötukassal Teie kohta on.
  • Minu CV-d – saate koostada endale automaatselt CV, seda muuta ja täiendada.
  • Minu dokumendid – saate üles laadida dokumente, mida võib CV lisana kandideerimisel kasutada.
  • Minu volitused – vaadata teile antud volitusi ettevõtete/asutuste esindamiseks ja ennast siduda ettevõttega. Ettevõttega sidumisel toimub kontroll töösuhete registrisse ja juhul kui teil puudub töösuhe ettevõttega, ei saa te ennast siduda. Endale volituste saamiseks peate pöörduma ettevõtte esindusõigusega isiku (näit. juhatuse liikme) poole, kes saab teile e-töötukassas volitused anda.
  • Tööotsingud – saate tööpakkumisi otsida, huvipakkuvaid meelde jätta, otsinguid salvestada ja otsingutulemusi regulaarselt enda e-postile tellida. Saate kandideerida tööpakkumistele ja näha oma varasemaid kandideerimisi. Saate lisada oma töösoove ja võtta töösoovide andmeid töötukassast (juhul kui olete olnud või olete arvel töötu või tööotsijana).
  • Avaldused ja otsused – saate esitada töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldust, töötuskindlustushüvitise avaldust, töötutoetuse, töövõime hindamise ja töövõimetoetuse avaldusi ning vaadata nende avalduste kohta tehtud otsuseid ja otsuste alusel tehtud makseid. Saate vaadata koondamishüvitise ja pankrotihüvitise avaldust (need avaldused esitavad töötukassale ettevõtted) ja nendega seotud otsuseid ning otsuste alusel tehtud makseid. Vähenenud töövõimega inimesed saavad siin esitada töövõime hindamise ja töövõimetoetuse avalduse. Kui olete töötav inimene, saate esitada avalduse kvalifikatsiooni kulu hüvitamiseks.
  • Minu teenused – saate vaadata enda läbitud koolitusi kui olete olnud töötukassas arvel ja osalenud koolituskaardiga koolitusel ning koolituse ajal teile makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust. Samuti saate siin broneerida aja karjääri- või EURES- nõustamisele.

Töötule/Tööotsijale

Kui olete töötukassas töötu või tööotsijana arvel, saate lisaks menüüpunktis "Registreerimata tööotsijale" loetletule teha järgmist:

  • Minu avaleht – saate vaadata töötukassast tulnud teateid. Näiteks infot töötukassa järgmise külastuse kohta, tagasisidet esitatud avalduste kohta jms. Samuti näete, kes on teie nõustaja ja millises osakonnas te arvel olete.
  • Kokkulepitud tegevused – näete individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tegevusi ja nende tähtaegu.
  • E-päevik – kui teil on oma nõustajaga kokku lepitud, et pöördute e-töötukassa kaudu, saate täita ja saata tööotsimispäevikut ja vaadata eelnevalt edastatud tööotsimispäevikuid
  • Avaldused ja otsused – saate esitada ettevõtluse alustamise toetuse avaldust. Pärast seda, kui olete ettevõtluse alustamise toetust saanud, saate esitada toetuse kasutamise aruandeid, toetuse sihtotstarbe muutmise avaldust ning järelteenuste (täiendkoolitus, järelnõustamine, mentorklubi, individuaalne mentorlus) kulu hüvitamise taotlusi.
  • Minu teenused – kui teil on nõustajaga kokku lepitud koolitusvajadus, saate otsida meie veebilehelt (vajadusele vastavaid) koolitusi ja koolitajaid, otsinguid salvestada ja koolitusi meelde jätta. Samuti saate registreeruda leitud sobivale koolitusele ning vaadata oma koolitustele registreerumisi. Kui olete koolitusele registreerunud, saate näha, kas töötukassa on väljastanud kinnituskirja koolitusel osalemise kohta. Lisaks saate vaadata enda läbitud koolitusi ja nende maksumust, samuti teile koolituse ajal makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetuse suurust.
  • Teavita tööleminekust – saate teavitada töötukassat oma tööleasumisest.