Liigu sisu juurde general/header/gotoMenu Juurdepääsetavus

Ettevõtte / asutuse esindajale

Kui Teil on vajadus teha e-töötukassas toiminguid ettevõtte esindajana, peate end esmalt ettevõttega siduma. Seda saab teha menüüs „Minu volitused“, kus peate sisestama ettevõtte registrikoodi. Ettevõttega sidumisel toimub kontroll töösuhete registrisse ja juhul kui Teil puudub töösuhe ettevõttega, ei saa Te ennast siduda. Endale volituste saamiseks peate pöörduma ettevõtte esindusõigusega isiku (näit. juhatuse liikme) poole, kes saab Teile e-töötukassas volitused anda või saata vastava volikirja töötukassasse e-posti või postiga.

Inimesed, kes on Äriregistris kantud ettevõtte B-kaardile, saavad e-teeninduses toimetada ilma täiendavate volitusteta. Kui on vaja, et asutuse nimel tegutseks inimene, kes ei ole ettevõtte B-kaardil, peab B-kaardile kantud isik teda volitama ning seda saab teha otse e-töötukassas.

Juhul, kui Teil ei ole e-töötukassas antud volitusi, saate endale volitused või riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste esindusõiguse taotleda peale ettevõttega sidumist avalduste esitamisel, laadides esitatava avalduse juures üles Teie volitust või esindusõigust tõendava digitaalselt allkirjastatud volituse või esindusõigust tõendava dokumendi.

Kui olete ettevõttega seotud, näete sisselogituna oma seoseid ettevõttega ja õigusi ettevõtte nimel tegutsemiseks e-töötukassas. Sisse logides saate valida, kas soovite e-töötukassat kasutada eraisikuna või ettevõtte esindajana ning soovi korral enam kasutatava rolli vaikimisi rolliks salvestada (see tähendab, et kui kasutate e-töötukassat enamasti tööandja esindajana, saate määrata, et sisse logides oletegi vaikimisi ettevõtte esindaja rollis). Ettevõtte esindamiseks e-töötukassas logige palun sisse riiklikult tunnustatud autentimisvahendiga. Parooliga sisse loginuna on Teil võimalik kasutada vaid eraisikutele mõeldud funktsionaalsusi.

Ettevõtte esindajana saate teha järgmisi toiminguid:

  • Minu avaleht – saate vaadata töötukassast tulnud teateid, näiteks tööpakkumiste kinnitamise, esitatud avalduste jms kohta jt.
  • Minu andmed – saate sisestada ettevõtte tutvustuse ja muuta ettevõtte kontaktandmeid
  • Minu tööpakkumised – kui teil on vastavad volitused, saate sisestada ja hallata oma ettevõtte tööpakkumisi. Saate vaadata e-töötukassa kaudu kandideerinud inimeste CV-sid ja kandidaatidega e-posti teel ühendust võtta. Samuti näete nende kandidaatide CV-sid, kelle töötukassa infosüsteemid on Teie tööpakkumisele sobivaks leidnud. Saate sobivaid kandidaate meelde jätta, et hiljem nende CV-dega lähemalt tutvuda.
  • Volitused – saate vaadata enda kehtivaid volitusi. Kui olete Äriregistris kantud ettevõtte B-kaardile või Teie riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindaja taotluse alusel on antud esindaja õigused, saate lisada volitusi oma ettevõtte teistele töötajatele.
  • Minu teenused - saate broneerida aja tööandja EURES-nõustamisele.
  • Avaldused ja otsused – saate esitada ja vaadata palgatoetuse, koondamishüvitise, vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu maksmise ja koolitustoetuse taotlemise avaldusi ja nendega seotud otsuseid. Samuti näete pankrotihüvitise avaldusega seotud otsuseid. Avaldusi saab esitada ettevõtte esindaja või volitatud isik, kui ettevõtte esindaja on andnud vastavad volitused. Juhul, kui e-töötukassas pole veel volitusi antud, saab volituse andmed ja volituse digitaalselt allkirjastatud dokumendi lisada koos avalduse esitamisega. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindaja saab koos avalduse esitamisega edastada ka enda esindusõigust tõendavad andmed ja esindusõiguse dokumendi.
  • Ettevõtte teavitused töötukassale – saate edastada töötukassale kollektiivse koondamise teateid.
  • Minu koolitused - kui olete töötukassa koolituskaardi partner, saate sisestada ja hallata koolitusi, vaadata koolitusele töötukassa portaali kaudu registreerunud inimesi, ning edastada nende kohta töötukassale registreerimisteateid. Registreerimisteateid saab saata ka nende inimeste kohta, kes ei ole registreerunud koolitusele töötukassa portaali kaudu. Koolitaja esindajana näete kõiki enda poolt töötukassale saadetud registreerimisteateid, samuti seda, kas töötukassa on registreerimisteate aktsepteerinud (kinnituskiri) või andnud keelduva vastuse. Näete ka seda, kui kinnituskirja kohta on tehtud rahastamise lõpetamine, rahastamise jätkamine või kinnituskirja tühistamine.