Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Juhatus

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Meelis Paavel juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Erik Aas juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Pille Liimal juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Reelika Leetmaa juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Helle Rebane juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja. Etteregistreerimine: info@tootukassa.ee.

Analüüsiosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Margit Paulus osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8504
Kristi Villsaar vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8509
Mare Loos vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8237
Angela Poolakese vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Teele Luhavee vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) tööleping ajutiselt peatatud
Kätlin Ehvert analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Liis Tammik osakonnajuhataja asetäitja Rääqd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Julia Tatarinova spetsialist w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8299
Pille Liik vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7990
Merle Hunt analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8506
Anastassia Medkova analüütik 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8232
Piia Ereth Printsmann vanemanalüütik ÄääzvNmüfdÄNäTüqgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8297
Vilma Mere spetsialist tähgzd1mNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 7385
Tuule Tamme vanemanalüütik 8@@hmd8zggmJüeeü@Õzqqzdmm
Indrek Polding vanemanalüütik .TDNmÕdÄehDäTkJüeeü@Õzqqzdmm

Arendusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Gerli Aas strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kerstin Holland rahvusvaheliste suhete juht umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Väli arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Erko Vanatalu nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Triin Kraavi kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm
Karolin Kõrreveski rahvusvaheliste suhete juht tööleping ajutiselt peatatud

Ettevõtlustoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Indrek Kaiv osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Julia Eigird osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8551
Elmira Škodenko peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Helena Ränkel peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Kärt Kibus peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8545
Kerli Kaljuvee peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Sille Kangur peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8546
Sirle Rahu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Triin Veldi peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdtmhDäJüeeü@Õzqqzdmm 614 2836
Regina Karumaa spetsialist 7mkäTzduzN@gzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8552

* Ettevõtlustoetusega seotud teemadel ja küsimustega palume pöörduda aadressil evat@tootukassa.ee.

Haldusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Tarmo Peeduli osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ivo Rannaste haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Raivo Terras haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8649
Maarika Nüganen dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Marianna Bulatov dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Marge Jõesalu dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Mari-Ann Midt dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Ille Õunap arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 5307 8418
Gertrud Ragun dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm 614 2845
Ülle Ots haldusspetsialist (üritused, trükised, tõlked) _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536
Greete Poom dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 614 8576
Kadi Kallas töökeskkonnaspetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kätlin Kadak töökeskkonnaspetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598

Hankeosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Rene Pillesson osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Elina Lillemets hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maiu Lomp hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8281
Helina Remmik hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Maarja Suurkask hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Karin Tiidemaa hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8280
Kristi Vahur hangete peaspetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8527
Katrin Koitla hangete peaspetsialist uzüNäTdueäühzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8233

Hüvitiste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Kaldre osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kristiina Kuusmaa-Lepisto töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Irina Valtri spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Vadim Djomin töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Henri Hamburg spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Kaija Helinurm spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8559
Andra Rohilaid koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8234
Kairin Ainsar tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Vladlen Zolkin EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8567
Katrin Pops spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Carmen Rannus spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8564
Liis Josua spetsialist (koondamishüvitis) Rääqdweq@zJüeeü@Õzqqzdmm 614 8628
Ede Kapstas spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Doris Saar spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8571
Liis Enden spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8554
Ene Arro spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8556

Infosüsteemide osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Oliver Närep osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8514
Andres Hinno kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Erki Toming süsteemiadministraator tööleping ajutiselt peatatud
Indrek Mõttus infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Liivi Käär infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Jüri Kask infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8596
Anna-Liisa Lukk infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8610
Hermo Nagel infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8517
Heido Mustkivi IT spetsialist omäDed1@qüÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 634 8048
Hannes Lepp infosüsteemide arhitekt ozTTmqdRmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8273
Margus Järveots IT spetsialist 1zNk@qdwzNjmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7384
Olga Luik infosüsteemide analüütik HhkzdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7380
Olga Tiško infosüsteemide analüütik Hhkzd8äqÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 7386
Mari Pekri infosüsteemide analüütik 1zNädÄmÕNäJüeeü@Õzqqzdmm 634 8046

Juriidiline osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ira Songisepp osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Irina Borozdina osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Agnes Aadel jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8285
Külli Heinmäe jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Liisi Holmberg jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8249
Kaire Liiv jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Piret Mäeots jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Raido Rink jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Marko Siil jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Marge Mägi jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8534
Kristiina Külmallik jurist uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2847
Triin Tamm jurist tööleping ajutiselt peatatud

Kommunikatsiooniosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Annika Koppel kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 5335 9153
Jekaterina Kalinitševa kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8626
Lauri Kool kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm 614 2859, 527 7574
Sander Nõmmik turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8537, 5190 3996
Jana Rosenfeld kommunikatsiooni peaspetsialist wzTzd7eqmTZmhDJüeeü@Õzqqzdmm

Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Karin Andre osakonnajuhataja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Kristina Orion osakonnajuhataja asetäitja uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm 5302 2647
Lana Randaru karjääriteenuste metoodik RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Marja Saarma peaspetsialist (karjäärispetsialistide väljaõpe) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8636
Heddi Jaeski peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8635
Külli Post peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Riina Kurg teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 2830
Kaia Savisto peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Ljudmila Kondrashova peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8615
Jevgenia Smirnova teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Evelin Miller peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8278
Natalia Ignatenko peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 2835
Margit Paakspuu peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8627
Pille Heinla peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Piret Valgma peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 2850
Teele Okas peaspetsialist (tööturukoolitus) 8mmhmdHÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7387
Olav Kersen noortevaldkonna juht HhzjdumNqmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marja-Liisa Vaiksalu peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) tööleping ajutiselt peatatud
Merike Kimber peaspetsialist (karjäärinõustamine) 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelyn Lomp peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) vjmhSTdRegyJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Traumann peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) 8mmhmd8Nz@gzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Lindermann peaspetsialist (karjäärinõustamine) XzTDNzdRäTDmNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Astra Teede peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) 5qüNzd8mmDmJüeeü@Õzqqzdmm

Personaliosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kersti Arula personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8274
Terje Luts koolitusspetsialist (ESF) 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Tiina Kaasik personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8540
Mariliis Saat personali peaspetsialist 1zNähääqdXzzüJüeeü@Õzqqzdmm 5341 7958
Kerstin Piik personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7489
Riin Ojalo personali peaspetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm 5330 4667
Karin Kallas koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8623
Karen Oja koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Liia Ringo sisekommunikatsiooni peaspetsialist Rääzd7äTkeJüeeü@Õzqqzdmm 614 7383

Raamatupidamis- ja finantsosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Heli Noorkõiv osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Anu Lumiste osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Vilma Mand finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Siiri Saks eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Tamara Kosinskaja vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Lea Elias raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Janika Jürgenson raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Aimi Kalvist raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8588
Karin Karotam raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Marika Kuimets raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Eve Kullo raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 614 8276
Imbi Liivrand raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8580
Piret Lilienthal raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8275
Aili Linnas raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Tiiu Läänesaar raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8574
Hele Margus raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lii Praakli raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Merilin Soodla raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Maie Valdmees raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Galina Tuum raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm 614 8573
Inna Sillaots raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2851
Alesja Butalova raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Maris Matikainen raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Tiiu Nikland-Mäe raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8593
Sigrid Krum raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm 614 2856
Pirjo Kaldaru raamatupidaja ÄäNOeduzhDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8590
Karita Käsk raamatupidaja uzNäüzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2842

Siseauditi osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Siiri Koplimaa siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristjan Paas siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Uuetalu andmekaitsespetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Heli Horn tööturuteenuste järelevalve peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm

Teenindusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Veronika Laur kontaktikeskuse juht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8526
Diana Voronina-Lisovik vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Heija-Liis Ristikivi e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Sooserv-Helmja teenindusjuht ÄäNmüdXeeqmNjIomhgOzJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige infospetsialist 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm 462 2364
Nadezhda Widder infospetsialist czDmxfDzdpäDDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 7391

Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Katrin Liivamets osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8599
Anu Harjo osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8298
Külliki Bode teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Kati Kadakas peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Kairi Rappu peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2837
Domnika Tamm teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8621
Elo Paluoja peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8287
Tiiu Vilms peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Marta Traks teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Marina Radik teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2832
Inga Rebane peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8600
Karin Hage peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Maria Palts peaspetsialist (tööandjate teenused) 1zNäzdÄzhüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8614
Elerin Sagar peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2834
Monika Toiger peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2849
Kristo Ringas tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 5196 2228
Katariina Varendi tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm 5194 8809
Livia Laas teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8612
Tom Rüütel tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8645
Ragnar Linde peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 2857
Kätrin Koso peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8624
Veronika Pillesaar tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2833
Karin Kiis töökeskse nõustamise metoodik uzNäTduääqJüeeü@Õzqqzdmm +372 55522 263
Krislin Padjus peaspetsialist-sisekoolitaja tööleping ajutiselt peatatud
Ege Veidenberg peaspetsialist-sisekoolitaja vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8639
Kati Madisson peaspetsialist-sisekoolitaja uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8231
Natalja Ivanova Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm 332 1823
Kaia Nebieridze Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm 614 7453
Jane Gornischeff Eures nõustaja wzTmdÜeNTäqUfmZZJüeeü@Õzqqzdmm 737 7135

Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Sirlis Sõmer-Kull osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Monika Aasa osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Hille Maas töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2858
Tiina Tammik töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8242
Tiia Jasjukevitš töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8236
Pille Tommingas töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2846
Marit Õun töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Reine Hindrekus-Koppel töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8270
Tiina Muts töövõime hindamise spetsialist 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8238
Aire Sarapuu töövõime hindamise spetsialist 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8244
Piia Kopli töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8277
Silver Tigane töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8286
Viktoria Lehtmets töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8284
Aeri Salme töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8271
Katre Runtal töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 7492
Liia Jõesaar töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8510
Inna Vabamäe töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8241
Kristel Tsuker töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8538
Jelena Lemešenko töövõime hindamise spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Janeli Vantsi peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Jevgeni Bugakin peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8611
Aile Rahel Ausna teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Kalev Kuljus peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 7490
Janne Liik peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8230
Airi Nõmm töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8243
Karin Hanga töövõimet toetavate teenuste metoodik uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8631
Moonika Viigimäe töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Alvi Tellmann töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8634
Kadri Kruusvee töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8292
Jane Soots töövõime hindamise menetlusjuht wzTmdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8291
Kaarina Ristmägi töövõime hindamise ekspertarst uzzNäTzd7äqügzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Mölder peaspetsialist (töövõime toetamine) Lhjäd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8235
Margit Võsu töövõime hindamise spetsialist 1zNkäüdteq@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2839
Katre Kilusk töövõime hindamise spetsialist uzüNmduäh@qÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8289
Karin Killing töövõime hindamise spetsialist uzNäTduähhäTkJüeeü@Õzqqzdmm 614 7399
Lembi Aug töövõime hindamise ekspertarst Rmg3äd5@kJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp töövõime hindamise spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 7901
Rita Tegova töövõime hindamise spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7902
Katrin Parts töövõime hindamise spetsialist uzüNäTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm 447 9374
Mari Käär peaspetsialist (infosüsteemid) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8283
Kersti Katkosild töövõime hindamise spetsialist umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm 614 7904
Katrin Soopalu töövõime hindamise spetsialist uzüNäTdXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 7398
Janika Soots töövõime hindamise spetsialist wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7903
Helju Sibul-Seppä töövõime hindamise spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7900
Maie Ojasalu töövõime hindamise spetsialist 1zämdHOzqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 447 9323
Katrin Karolin teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) uzüNäTduzNehäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8631

Töövõimetoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Reet Raud osakonnajuhataja 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 614 8247
Kaidi Murro töövõimetoetuse juht uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8296
Liivika Salla spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8272
Marina Jefrosinina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7991
Tiina Praakle spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8246
Hainer Krenštrauch töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 614 8293
Reet Roosimaa spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8295
Olga Tjutneva spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8555
Marina Berezina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzd0mNmxäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8294
Kati Aunpuu spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) uzüäd5@Ty@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 7992
Anneli Sinilaid sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8248
Tatjana Malahhova spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) tööleping ajutiselt peatatud
Heli Derrik spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2844
Ahti Murd spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm 614 2843
Liina Lillemets spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8245
Ingrid Külviste spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8240
Irina Lindmäe spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm 737 7133
Engli Smitt spetsialist (töövõimetoetus) vTkhädXgäüüJüeeü@Õzqqzdmm 614 2841

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile Bännerile klikates jõuate ajutiste töökohtade keskkonda.

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)