Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Juhatus

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Meelis Paavel juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Erik Aas juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Pille Liimal juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Reelika Leetmaa juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148500
Helle Rebane juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja. Etteregistreerimine: info@tootukassa.ee.

Analüüsiosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Margit Paulus osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148504
Kristi Villsaar osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148509
Mare Loos vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 6148237
Angela Poolakese vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Teele Luhavee vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Kätlin Ehvert analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Leila Iir spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm 6148297
Merlin Nuiamäe spetsialist 1mNhäTdc@äzgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148299
Liis Tammik osakonnajuhataja asetäitja tööleping ajutiselt peatatud
Pille Liik vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147990
Merle Hunt analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 6148506
Johanna Mäekivi spetsialist wefzTTzd1zmÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 6148232

Ettevõtlustoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Indrek Kaiv osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Kerli Kaljuvee peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Sirle Rahu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Helena Ränkel peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Elmira Škodenko peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Sille Kangur peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148546
Julia Eigird osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 6148551
Triin Norre peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdceNNmJüeeü@Õzqqzdmm 6142836
Aveli Ainsalu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 5jmhäd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 6148552

Haldusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Tarmo Peeduli osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ivo Rannaste haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Raivo Terras haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148649
Maarika Nüganen dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Marianna Bulatov dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Marge Jõesalu dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Mari-Ann Midt dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 6148542
Ille Õunap arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 53078418
Gertrud Ragun dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm 6142845
Greete Poom dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 6148576
Kadi Hiir töökeskkonnaspetsialist uzDädoääNJüeeü@Õzqqzdmm 53830069
Kätlin Kadak dokumendihalduse spetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148598

Hankeosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Rene Pillesson osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Elina Lillemets hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maiu Lomp hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 6148281
Helina Remmik hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Maarja Suurkask hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Karin Tiidemaa hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148280
Kristi Vahur hankespetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148527
Kätlin Alamets hangete peaspetsialist uzühäTd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148233

Hüvitiste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Kaldre osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kristiina Kuusmaa-Lepisto töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Irina Valtri spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Vadim Djomin töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Henri Hamburg spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Kaija Helinurm spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 6148559
Regina Karumaa spetsialist (töötushüvitised) tööleping ajutiselt peatatud
Andra Rohilaid koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 6148234
Kairin Ainsar tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Vladlen Zolkin EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148567
Kristiina Külmallik spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Katrin Pops spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Carmen Rannus spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148564
Katrin Kaasik spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148571
Doris Saar spetsialist (töötushüvitised) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148566
Liis Enden spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm 6148554
Ene Arro spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148556

Infosüsteemide osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Oliver Närep osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 6148514
Andres Hinno kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Erki Toming süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm 6148648
Indrek Mõttus infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Liivi Käär infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Jüri Kask infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148596
Reet Tuberg infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148282
Andre Veskimägi kasutajatoe spetsialist 5TDNmdtmqÕägzkäJüeeü@Õzqqzdmm 6142855
Anna-Liisa Lukk infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148610
Hermo Nagel infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148517
Karli Oruste infosüsteemide analüütik uzNhädHN@qümJüeeü@Õzqqzdmm 6148273
Janne Kuklase infosüsteemide turbejuht wzTTmdu@ÕhzqmJüeeü@Õzqqzdmm 6348046

Juriidiline osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ira Songisepp osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Irina Borozdina osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Agnes Aadel jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148285
Külli Heinmäe jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Liisi Holmberg jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148249
Kaire Liiv jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Piret Mäeots jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Raido Rink jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Marko Siil jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Liis Tamm jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8523
Marge Mägi jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm 6148534
Triin Tamm jurist 8NääTd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6142847

Kommunikatsiooniosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Annika Koppel kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 614 7994, 5335 9153
Jekaterina Kalinitševa kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8626
Lauri Kool kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm 614 2859, 527 7574
Sander Nõmmik turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8537

Nõunikud

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ago Lauri finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm 667 9724
Erko Vanatalu nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8535
Gerli Aas strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8503
Heli Horn tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm 6148647
Karolin Kõrreveski rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8625
Katrin Uuetalu andmekaitse spetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 6147993
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kristjan Paas siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142852
Mari Väli teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148584
Siiri Koplimaa siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6142838
Triin Kraavi kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8633
Kristina Orion nõunik uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm 53022647

Personaliosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kersti Arula personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 6148274
Terje Luts koolitusspetsialist ESF 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Küllike Oja personali peaspetsialist (värbamine ja kompetentsid) uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6147491
Tiina Kaasik personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148540
Ülle Ots sisekommunikatsiooni peaspetsialist _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536
Mariliis Saat koolitusjuht tööleping ajutiselt peatatud
Kerstin Piik personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147489
Karin Kallas koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148623
Karen Oja koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148539

Raamatupidamis- ja finantsosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Heli Noorkõiv osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Anu Lumiste osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Vilma Mand finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Siiri Saks eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Tamara Kosinskaja vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Lea Elias raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Janika Jürgenson raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Aimi Kalvist raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 6148588
Karin Karotam raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Marika Kuimets raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Eve Kullo raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 6148276
Imbi Liivrand raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6148580
Piret Lilienthal raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148275
Aili Linnas raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Tiiu Läänesaar raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148574
Hele Margus raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lii Praakli raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Merilin Soodla raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Maie Valdmees raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Galina Tuum raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm 6148573
Inna Sillaots raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 6142851
Alesja Aleksejeva raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm 6148585
Maris Matikainen raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm 6142842
Tiiu Nikland-Mäe raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 6148593
Sigrid Krum raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm

Teenindusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Veronika Laur teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148 526
Diana Voronina-Lisovik vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Heija-Liis Ristikivi e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 6213388

Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Katrin Liivamets osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148599
Külliki Bode teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Kati Kadakas peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Kairi Rappu peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142837
Domnika Tamm teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6148621
Raja Kerko peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Elo Paluoja peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148287
Tiiu Vilms peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Marta Traks teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Jaanus Valdmaa peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148604
Marina Radik teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142832
Jaanika Kraus peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148639
Inga Rebane peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 3260353
Karin Hage peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Riina Haljasoks peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Monika Toiger peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm 6142849
Katariina Varendi tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm 51948809
Anu Harjo osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 6148298
Kristo Ringas tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 51962228
Tom Rüütel tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm 6148645
Livia Laas teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148612
Krislin Padjus peaspetsialist-sisekoolitaja uNäqhäTdÄzDO@qJüeeü@Õzqqzdmm 7377220
Veronika Pillesaar tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142833
Irena Oja peaspetsialist (tööandjate teenused) .NmTzdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148614
Ragnar Linde peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm 6142857
Kätrin Koso peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm 6148624
Elerin Sagar peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142834

Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kerstin Holland osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6142848
Karin Andre osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Riina Kurg teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 6142830
Kaia Savisto peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Ljudmila Kondrashova peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148615
Jevgenia Smirnova teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Pille Heinla peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Natalia Ignatenko peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6142835
Evelin Miller peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148278
Piret Valgma peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 6142850
Lana Randaru teenusejuht (karjääriteenused) RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Heddi Jaeski peaspetsialist (karjääriteenused) ESF omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 6148635
Külli Post peaspetsialist (karjääriteenused) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Marja Saarma peaspetsialist (karjääriteenused) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 6148636
Liis Josua peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Berit Vogt noortegarantii juht tööleping ajutiselt peatatud
Kadri Daljajev peaspetsialist (karjääriteenused) tööleping ajutiselt peatatud
Liis Seeme noortegarantii juht RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148606
Teele Okas peaspetsialist (tööturukoolitus) tööleping ajutiselt peatatud

Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Sirlis Sõmer-Kull osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Hille Maas töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142858
Tiina Tammik töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148242
Tiia Jasjukevitš töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148236
Pille Tommingas töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142846
Marit Õun töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Reine Hindrekus-Koppel töövõime hindamise spetsialist 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 6142839
Liis Udal töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148270
Monika Aasa osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Tiina Muts töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 6148238
Aire Sarapuu töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6148244
Kertu Vaino peaspetsialist (infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm 6148283
Piia Kopli töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148277
Silver Tigane töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 6148286
Viktoria Lehtmets töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148284
Aeri Salme töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148271
Katre Runtal töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 6147492
Liia Jõesaar töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148510
Inna Vabamäe töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148241
Kristel Tsuker töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148538
Jelena Lemešenko töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6148628
Janika Tikerperi töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm 6148289
Deisi Pohlak töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) CmäqädÄefhzÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148291
Janeli Palits peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Jevgeni Bugakin peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148611
Aile Rahel Ausna teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Kalev Kuljus peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 6147490
Kersti Hansberg peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148235
Janne Liik peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148230
Kadri Kruusvee töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 6148292
Alvi Tellmann töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 6148634
Moonika Viigimäe töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Hanga teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm 6148631
Airi Nõmm töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm 6148243

Töövõimetoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kai Sipp osakonnajuhataja uzädXäyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8638
Reet Raud töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 6148247
Kaidi Murro spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148296
Liivika Salla spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 6148272
Marina Jefrosinina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 6147991
Tiina Praakle spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 6148246
Mari Käär spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142841
Hainer Krenštrauch töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 6148293
Julia Tatarinova spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148294
Reet Roosimaa spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148295
Ingrid Külviste spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 6148240
Tatjana Strelkovskaja spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148239
Ede Kapstas spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 6147992
Liina Lillemets spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148245
Ahti Murd spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm 6142843
Heli Derrik spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6142844
Anneli Sinilaid sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 6148248
Merlin Tomson spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1mNhäTd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png