Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa esindused

Tallinn ja Harjumaa

Tagasi üles

Tallinna ja Harjumaa osakond

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8650
Faks:
614 8651
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Siim Sarapuu osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Illinor Siebold tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8640
Reet Suviste tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8642
Ruth Laos juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Riina Apse teenusekonsultant 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kaire Lillend teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Irina Markelova teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Härmsalu teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Juta Kallas teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Riks teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ksenia Nikuradze teenusekonsultant uqmTäzdcäÕ@NzDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Remmel-Lilleberg teenusekonsultant uzäNäd7mggmhIRähhm3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Keis teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Tallo teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Köönvere teenusekonsultandi abi .TTzdueeTjmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Larissa Anderson teenusekonsultant RzNäqqzd5TDmNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Pakina tööandjate konsultant .NäTzdÄzÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8641
Kristi Stokes tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7978
Katrin Noormaa teenusekonsultant uzüNäTdceeNgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Jänes teenusekonsultandi abi vjmhäTdwzTmqJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Lümat teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Kaia Nebieridze Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar teenusekonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kalmet tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8643
Tiina Vahtramäe juhtivkonsultant (teenused) 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Juhkam teenusekonsultant umNhädw@fÕzgJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Melder teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Karmen Klee teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tatjana Fjodorova teenusekonsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Klomann osakonnajuhataja asetäitja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Hedi Niklus teenusekonsultant omDädcäÕh@qJüeeü@Õzqqzdmm

Palume inimestel, kes soovivad tulla Tallinnas töövõime hindamisele, pöörduda võimalusel esmajärjekorras Lilleküla, Tondi või Tähesaju büroosse, kuna sealsed ooteajad on lühemad!

Lilleküla büroo

Aadress:
Metalli 3, 10615, Tallinn
Telefon:
634 8000
Faks:
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Elena Koldits büroojuhataja vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Kolesnikova infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Hännikäinen juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Alas juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Talvi Pello töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman juhtumikorraldaja I 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Raev juhtumikorraldaja I 1mNhäTd7zmjJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Alonov juhtumikorraldaja II Äähhmd5heTejJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Vasina infospetsialist vÕzümNäTzdtzqäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Hannust töövahenduskonsultant 1mNäÕmdozTT@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Akkerman töövahenduskonsultant uzDNäd5ÕÕmNgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Reili Lukas töövahenduskonsultant 7mähädR@ÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Enel Müür töövahenduskonsultant vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste juhtivkonsultant uzNäTzdRmäT@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Robert Rähn juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Lenk infospetsialist 5TTmhädRmTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Lilia Jakobson karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anastasia Dvorkina juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Margarita Matjuhhova infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Laura Olek juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Ragne Tiismaa infospetsialist 7zkTmd8ääqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Krayushina töövahenduskonsultant 1zNäzduNzS@qfäTzJüeeü@Õzqqzdmm

Tõnismäe büroo

Aadress:
Endla 4, 10142, Tallinn
Telefon:
614 7400
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Vihermäe büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Köster infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Sirje Sepp töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Laumets juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib juhtumikorraldaja I _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve töövahenduskonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Astrid Rohtmets töövahenduskonsultant 5qüNäDd7efügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Roosmaa töövahenduskonsultant umNhäd7eeqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion juhtumikorraldaja II uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar juhtumikorraldaja I 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Kruberg infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Vahur Vares töövahenduskonsultant tzf@NdtzNmqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Liina Urgas töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Rael Laager töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Irena Rõmmel juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Kristo Roots juhtivkonsultant uNäqüed7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm

Tondi büroo

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8680
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Inna Kask büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee juhtumikorraldaja I 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Harkmann-Starikova töövahenduskonsultant HhkzdozNÕgzTTIXüzNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kulma töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja juhtumikorraldaja II 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Paavo töövahenduskonsultant wzzTäÕzdÄzzjeJüeeü@Õzqqzdmm
Helena Raid töövahenduskonsultant omhmTzd7zäDJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Kuslap juhtumikorraldaja II uzNäTdu@qhzyJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Mardiste juhtumikorraldaja I Äähhmd1zNDäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Maire Pihotalo töövõime hindamise taotluste spetsialist 1zäNmdÄäfeüzheJüeeü@Õzqqzdmm

Tähesaju büroo

Aadress:
Tähesaju tee 14, 13917, Tallinn
Telefon:
614 7460
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Aet Trei büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine juhtivkonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Egon Janter infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Tuulik juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Annika Hiller juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Violetta Jääger töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Gluškova töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Linda Algmaa töövahenduskonsultant RäTDzd5hkgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Lindam töövahenduskonsultant uNäqüädRäTDzgJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar juhtumikorraldaja I 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Pereskoka juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdÄmNmqÕeÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Valentina Klementjeva töövahenduskonsultant tzhmTüäTzduhmgmTüOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Grušina juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Rozenberg töövahenduskonsultant 5TTzd7exmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Anita Saar juhtumikorraldaja II 5TäüzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp juhtumikorraldaja I vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Kalašnikova töövahenduskonsultant 5TTzduzhzqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Leontjeva juhtumikorraldaja II täÕüeNäzdRmeTüOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kodanik juhtumikorraldaja II 5TTmdueDzTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Toomla juhtumikorraldaja I 5Tzqüzqäzd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Saks töövahenduskonsultant czüzhOzdXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm

Karjäärikeskus

Aadress:
Tartu mnt 85, 10115, Tallinn
Telefon:
633 3600
Faks:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ailen Sullakatko infospetsialist 5ähmTdX@hhzÕzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Everest karjääriinfo spetsialist 5TzqüzqqäzdvjmNmqüJüeeü@Õzqqzdmm
Angela Rebas karjäärinõustaja 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Ditman karjääriinfo spetsialist 5TTzdCäügzTJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Lepasepp karjäärinõustaja 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma karjäärinõustaja 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt juhtivkarjäärispetsialist 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Astra Rihma karjäärinõustaja 5qüNzd7äfgzJüeeü@Õzqqzdmm
Galina Jarotskaja karjäärinõustaja ÜzhäTzdwzNeüqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kants karjäärinõustaja wzTTmduzTüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gorbatševa karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Malõgina karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Kaia Petser karjäärinõustaja uzäzdÄmüqmNJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit karjääriinfo spetsialist uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu juhtivkarjäärispetsialist uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Stahl karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Külli Klara Katariina Jõe karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Süsmalainen karjäärikeskuse juht RääqdXSqgzhzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Lassmann karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Marje Pedaste karjäärinõustaja 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Aava karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Nelli Hoffart karjäärinõustaja cmhhädoeZZzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Pustenko karjäärinõustaja HÕqzTzdÄ@qümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti karjäärinõustaja ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Rooks karjäärinõustaja Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Simral karjäärinõustaja ÄähhmdXägNzhJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Palusoo karjäärinõustaja ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
Reelika Paju karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Sigrid Kruus karjäärinõustaja XäkNäDduN@@qJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Romanov karjäärinõustaja XäNOmd7egzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Talviki Rumberg juhtivkarjäärispetsialist 8zhjäÕäd7@g3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Trampärk karjäärinõustaja 8ääTzd8NzgyzNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Parts karjäärinõustaja 8NääTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Artma karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Julija Smirnova karjääriinfo spetsialist w@häOzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Darja Sudelainen-Fedosov karjääriinfo spetsialist CzNOzdX@DmhzäTmTIimDeqejJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Murre karjäärinõustaja XäNOmd1@NNmJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Koljajeva karjäärinõustaja .NäTzduehOzOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lõhmus karjäärinõustaja _hhmdRefg@qJüeeü@Õzqqzdmm
Erika Õispuu infospetsialist vNäÕzdHäqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Aleksei Jermilov karjääriinfo spetsialist 5hmÕqmädwmNgähejJüeeü@Õzqqzdmm

Karjäärispetsialistid võtavad kliente vastu kõikides Tallinna büroodes.

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate toomess.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png