Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa esindused

Tallinn ja Harjumaa

Tagasi üles

Tallinna ja Harjumaa osakond

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8650
Faks:
614 8651
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Siim Sarapuu osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Illinor Siebold tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Suviste tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Laos juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Riina Apse juhtivkonsultant (teenused) 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio teenusekonsultant uzTTädueTDäeJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Irina Markelova teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Härmsalu teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Juta Kallas teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Elerin Sagar juhtivkonsultant (teenused) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Kukk teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Marilin Sillak teenusekonsultant 1zNähäTdXähhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Nebieridze Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kalmet tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm 6148643
Kristi Stokes tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm 6147978
Eve Lümat teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Tallo teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Keis teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vahtramäe teenusekonsultant 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Kriibi teenusekonsultant umNhäduNää3äJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Marit Hõbemägi teenusekonsultant 1zNäüdoe3mgzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Melder teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Karmen Klee teenusekonsultant uzNgmTduhmmJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm

Palume inimestel, kes soovivad tulla Tallinnas töövõime hindamisele, pöörduda võimalusel esmajärjekorras Lilleküla, Tondi või Tähesaju büroosse, kuna sealsed ooteajad on lühemad!

Lilleküla büroo

Aadress:
Metalli 3, 10615, Tallinn
Telefon:
634 8000
Faks:
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Jana Klomann büroojuhataja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Veronika Kolesnikova infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Kornõševa infospetsialist uzNäTzdueNTeqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Pille Hännikäinen juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek juhtumikorraldaja I Rz@NzdHhmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Elena Koldits juhtivkonsultant vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Alas juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu juhtivkarjäärinõustaja ESF uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Pedaste karjäärinõustaja (ESF) 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Lilia Jakobson karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anna-Liisa Lepasepp karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti karjäärinõustaja (ESF) ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Malõgina karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd1zhekäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gorbatševa karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Talvi Pello töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Jänes infospetsialist vjmhäTdwzTmqJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Kruus karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anna Ditman karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Johannes Vergi töövahenduskonsultant wefzTTmqdtmNkäJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman töövahenduskonsultant 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Palusoo karjäärinõustaja (ESF) ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt karjääriinfo spetsialist (ESF) 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Enel Müür töövahenduskonsultant vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis töövahenduskonsultant 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina juhtumikorraldaja II 5TzqüzqäzdCjeNÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Robert Rähn juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Ossadtšaja karjääriinfo spetsialist (ESF) CäzTzdHqqzDüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit karjääriinfo spetsialist (ESF) uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm

Tõnismäe büroo

Aadress:
Endla 4, 10142, Tallinn
Telefon:
614 7400
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Köster infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich karjääriinfo spetsialist 5hOeTzdC@qfÕmjäUfJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Laumets juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Ankru juhtivkonsultant uNäqüzd5TÕN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme karjäärinõustaja 1zNäÕzdHOzT@NgmJüeeü@Õzqqzdmm
Angela Rebas karjääriinfo spetsialist 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Alexandra Lumiste töövahenduskonsultant 5hmQzTDNzdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib töövahenduskonsultant _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Liina Urgas töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Heli Aim töövahenduskonsultant omhäd5ägJüeeü@Õzqqzdmm
Rael Laager töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Viljar Harkmann juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve töövahenduskonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion töövahenduskonsultant uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Eduard Pihlo juhtumikorraldaja II vD@zNDdÄäfheJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar juhtumikorraldaja I 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Mare Pavelts töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Kruberg infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm

Tondi büroo

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8680
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Inna Kask büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Piibe Pajumägi töövõime hindamise taotluste spetsialist Äää3mdÄzO@gzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Aigi Hanimägi juhtumikorraldaja I 5äkädozTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Kivirand töövahenduskonsultant uzäNmduäjäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee töövahenduskonsultant 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Viktoria Kulma töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja töövahenduskonsultant 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm

Tähesaju büroo

Aadress:
Tähesaju tee 14, 13917, Tallinn
Telefon:
614 7460
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Egon Janter infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Liisi Vibu juhtumikorraldaja I Rääqädtä3@Jüeeü@Õzqqzdmm
Maria Fjodorova juhtumikorraldaja I 1zNäzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Nurmsalu juhtumikorraldaja I vÕzümNäTzdc@Ngqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Tuulik juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova juhtumikorraldaja II 5TTzd0eäüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Grušina juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Hiller juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pihlak juhtumikorraldaja II 1zNmdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Violetta Jääger töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Gluškova töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Linda Algmaa töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ruth Juhanson juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Lindam töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Reili Lukas töövahenduskonsultant 7mähädR@ÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Rooks karjääriinfo spetsialist Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Siire Toode juhtumikorraldaja I XääNmd8eeDmJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Aro juhtumikorraldaja II 8züOzTzd5NeJüeeü@Õzqqzdmm
Marian Kuurberg töövahenduskonsultant 1zNäzTdu@@N3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Mäe töövahenduskonsultant 1zNkäüd1zmJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar töövahenduskonsultant 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anita Vassijeva juhtumikorraldaja II 5TäüzdtzqqäOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine juhtivkonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp juhtumikorraldaja I vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar töövahenduskonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png