Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koolitustoetus tööandjatele

Prindi

Lisatud 31.01.2017 | Uuendatud 18.10.2021

Koolitustoetus on tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks makstav toetus.

Tööandjad saavad taotleda töötukassast koolitustoetust

 • seoses uute töötajate värbamisega
 • töötajate koolitamiseks muutuste olukorras
 • töötajate eesti keele oskuse arendamiseks
 • töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks

Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Koolitusel osaleva töötaja tööleping peab olema tähtajatu või vähemalt 6-kuuline.

Töötaja väljaõppeks kavandatavate koolituste kogumaht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi ja kestus kuni üks aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu.  Avalduse esitaja peab olema juhatuse liige või volitatud isik. E-töötukassas saab juhatuse liige volitada ka B-kaardile mitte kantud isikuid avaldust esitama.

Tööandja saab töötajate koolitamiseks valida täiskasvanute koolituse seadusele vastava täienduskoolituse või kui koolitusturul sobivat koolitust ei pakuta, tellida ise sobiva õppekavaga koolituse. Koolituse õppekava peab vastama täienduskoolituse standardile ning koolituse lõpus peavad osalejad saama tunnistuse või tõendi koolituse läbimise kohta.

Mille peale mõelda enne koolitustoetuse avalduse esitamist?

Teada peavad olema järgmised andmed:

 • valitud koolitusasutuse kontaktandmed (ärinimi, registrikood, kontaktisiku ees- ja perenimi, telefon, e-post)
 • koolituse nimetus, koolituse maht akadeemilistes tundides, algus- ja lõpukuupäev, toimumiskoht
 • koolituse õppekava
 • koolituse kogumaksumus koos käibemaksuga ja maksumus ühe osaleja kohta (tellimuskoolituse puhul olemas hinnapakkumine)
 • koolitusel osaleja(te) ees- ja perenimi, isikukood, ametinimetus, töölepingu kestus (kas tööleping on tähtajatu või tähtajalise lepingu korral lepingu periood)
 • sõidukulude hüvitamise taotlemisel väljaspool Eestit toimuva koolituse korral info, mil viisil on transport korraldatud ja eeldatav sõidukulu töötaja kohta

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale

 • koolituskulu,
 • koolitusel osalemisega seotud sõidukulu, kui koolitus toimub väljaspool Eestit ning
 • makstakse toetust töötaja koolitusel osaletud aja eest iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras, mis kehtib koolitustoetuse otsuse tegemise ajal.

Kulude kogusummast hüvitame üldjuhul kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Kui VTA ülemmäär on täitunud, siis makstakse koolitustoetust riigiabi grupierandina ja toetust makstakse tööandja avaldusel toodud töötajate eest kuni 50%, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta.

Vähese tähtsusega abi kohta leiate rohkem infot Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Tööandjale makstakse sama töötaja koolitamise eest koolitustoetust kokku kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul üle kõikide toetusvõimaluste (töötaja värbamine, muutuste olukord ettevõttes, eesti keele oskuse ja IKT alaste oskuste arendamine). Kui tööandjale on varasemalt koolitustoetust makstud, siis võib koolitustoetuse summa töötaja kohta olla väiksem.

Positiivse otsuse korral makstakse koolitustoetust kuluaruande alusel (saab esitada e-töötukassas). Esmalt kannab tööandja kõik töötajate koolitusega seotud kulud ise.

Juhime tähelepanu, et koolitustoetust ei maksta, kui tööandja ja koolitaja on seotud isikud järgmiselt:

1) tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% tööandjaks olevast juriidilisest isikust, on koolitava juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või talle kuulub vähemalt 50% koolitavast juriidilisest isikust või ta on ise koolitaja füüsilisest isikust ettevõtjana või tööandjaga sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel;

2) tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% tööandjaks olevast juriidilisest isikust, on koolituse lektor, õppejõud, juhendaja või muus sellises rollis;

3) koolitava juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% koolitava juriidilise isiku osadest või aktsiakapitalist, või isik, kes on ise koolitaja füüsilisest isikust ettevõtjana või tööandjaga sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel, on tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liikme või vähemalt 50% omaniku abikaasa, vanem või laps või neid seob ühine majapidamine.

Koolitustoetuse teenust osutatakse Vabariigi Valitsuse määruse Tööhõiveprogramm 2021-2023 alusel.

Koolitustoetuse taotlemisel nõustab teid tööandjate konsultant, kelle kontaktid leiate siit.

Koolitustoetuse avalduse ning kuluaruande saate esitada e-töötukassas.

Kui teil on küsimusi, pöörduge palun koolitustoetus [ä] tootukassa [dot] ee

Koolitustoetus töötajate värbamiseks

Töötajate värbamiseks saate koolitustoetust taotleda kindlaks määratud põhikutsealade töötajate koolitamiseks. Need on põhikutsealad, mis valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (nn OSKA uuringud, mida teeb Kutsekoda)  kohaselt on lähiaastatel kasvava tähtsusega ning millele juba praegu ei ole piisavalt sobivate oskustega töötajaid.

Koolitustoetus muutuste olukorras

Koolitustoetust muutuste olukorras saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kui töötajate oskused vajavad täiendamist seoses ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega, uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega või kvalifikatsiooninõuete uuenemisega.

Koolitustoetus töötaja eesti keele oskuse arendamiseks

Koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Koolituse maht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu. Avaldus esitatakse iga koolituse kohta eraldi.

Koolitustoetus töötaja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks

Koolitustoetust töötajate IKT alaste oskuste arendamiseks saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Koolituse maht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)