Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Juhatus

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Meelis Paavel juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Erik Aas juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Pille Liimal juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Reelika Leetmaa juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148500
Helle Rebane juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja. Etteregistreerimine: info@tootukassa.ee.

Analüüsiosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Margit Paulus osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148504
Kristi Villsaar osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148509
Mare Loos vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 6148237
Angela Poolakese vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Teele Luhavee vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Kätlin Ehvert analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Anastassia Medkova spetsialist 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148232
Leila Iir spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm 6148297
Merlin Nuiamäe spetsialist 1mNhäTdc@äzgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148299
Liis Tammik osakonnajuhataja asetäitja tööleping ajutiselt peatatud
Merle Hunt analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 6148506
Pille Liik vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147990

Ettevõtlustoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Indrek Kaiv osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Kerli Kaljuvee peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Elin Karaki peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhäTduzNzÕäJüeeü@Õzqqzdmm 6148552
Sirle Rahu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Helena Ränkel peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Elmira Škodenko peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Triin Norre peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdceNNmJüeeü@Õzqqzdmm 6142836
Sille Kangur peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148546
Julia Eigird osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 6148551

Haldusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Tarmo Peeduli osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ivo Rannaste haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Raivo Terras haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148649
Maarika Nüganen dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Marianna Bulatov dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Marge Jõesalu dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Mari-Ann Midt dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 6148542
Ille Õunap arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 53078418
Kati Aunpuu dokumendihalduse spetsialist uzüäd5@Ty@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142845
Gertrud Ragun dokumendihalduse spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kadi Hiir töökeskkonnaspetsalist uzDädoääNJüeeü@Õzqqzdmm 53830069;5401
Greete Poom dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 6148576

Hankeosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Rene Pillesson osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Elina Lillemets hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maiu Lomp hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 6148281
Helina Remmik hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Maarja Suurkask hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Karin Tiidemaa hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148280
Kätlin Alamets hangete peaspetsialist uzühäTd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148233
Kristi Vahur hankespetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148527

Hüvitiste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Kaldre osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kristiina Kuusmaa-Lepisto töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Irina Valtri spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Vadim Djomin töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Henri Hamburg spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Kaija Helinurm spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 6148559
Regina Karumaa spetsialist (töötushüvitised) tööleping ajutiselt peatatud
Andra Rohilaid koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 6148234
Kairin Ainsar tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Vladlen Zolkin EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148567
Kristiina Külmallik spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Katrin Pops spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Ene Arro spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148556
Liis Enden spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm 6148554
Doris Saar spetsialist (töötushüvitised) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148566
Katrin Kaasik spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148571
Carmen Rannus spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148564

Infosüsteemide osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Oliver Närep osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 6148514
Andres Hinno kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Erki Toming süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm 6148648
Indrek Mõttus infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Liivi Käär infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Jüri Kask infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148596
Jaanika Leinberg infosüsteemide analüütik wzzTäÕzdRmäT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148610
Reet Tuberg infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148282
Andre Veskimägi kasutajatoe spetsialist 5TDNmdtmqÕägzkäJüeeü@Õzqqzdmm 6142855
Karli Oruste infosüsteemide analüütik uzNhädHN@qümJüeeü@Õzqqzdmm 6148273
Hermo Nagel infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148517

Juriidiline osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ira Songisepp osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Irina Borozdina osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Agnes Aadel jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148285
Külli Heinmäe jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Liisi Holmberg jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148249
Kaire Liiv jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Piret Mäeots jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Raido Rink jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Marko Siil jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Liis Tamm jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8523
Andres Vaet jurist 5TDNmqdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm 6142840
Marge Mägi jurist tööleping ajutiselt peatatud
Triin Tamm jurist 8NääTd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6142847

Kommunikatsiooniosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Annika Koppel kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Kalinitševa kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Lauri Kool kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm
Sander Nõmmik turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm

Nõunikud

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Ago Lauri finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm 667 9724
Andres Võrk nõunik 5TDNmqdteNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Erko Vanatalu nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8535
Gerli Aas strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8503
Heli Horn tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm 6148647
Karolin Kõrreveski rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8625
Katrin Uuetalu andmekaitse spetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 6147993
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kristjan Paas siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142852
Mari Väli teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148584
Siiri Koplimaa siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6142838
Triin Kraavi kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8633

Personaliosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kersti Arula personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 6148274
Terje Luts koolitusspetsialist ESF 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Küllike Oja personali peaspetsialist uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148491
Tiina Kaasik personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148540
Karen Oja koolituse peaspetsialist uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148539
Kerstin Piik personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147489
Mariliis Saat koolitusjuht 1zNähääqdXzzüJüeeü@Õzqqzdmm 6148623
Ülle Ots sisekommunikatsiooni peaspetsialist _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536

Raamatupidamis- ja finantsosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Heli Noorkõiv osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Anu Lumiste osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Vilma Mand finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Siiri Saks eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Tamara Kosinskaja vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Lea Elias raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Janika Jürgenson raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Aimi Kalvist raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 6148588
Karin Karotam raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Marika Kuimets raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Eve Kullo raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 6148276
Imbi Liivrand raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6148580
Piret Lilienthal raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148275
Aili Linnas raamatupidaja 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Tiiu Läänesaar raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148574
Hele Margus raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lii Praakli raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Merilin Soodla raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Maie Valdmees raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Tiiu Nikland-Mäe raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 6148593
Sigrid Krum raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Matikainen raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm 6142842
Galina Tuum raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm 6148573
Inna Sillaots raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 6142851
Alesja Aleksejeva raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm 6148585

Teenindusosakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Veronika Laur teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148 526
Diana Voronina-Lisovik vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm

Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Katrin Liivamets osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148599
Külliki Bode teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Kati Kadakas peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Kairi Rappu peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142837
Domnika Tamm teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6148621
Raja Lõssenko peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 7zOzdReqqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6142834
Elo Paluoja peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148287
Tiiu Vilms peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Marta Traks teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Jaanus Valdmaa peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148604
Marina Radik teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142832
Jaanika Kraus peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148639
Inga Rebane peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 3260353
Karin Hage peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Krislin Padjus peaspetsialist-sisekoolitaja tööleping ajutiselt peatatud
Monika Toiger peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm 6142849
Katariina Mäekivi tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzd1zmÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 51948809
Sirje Simmo tööandjate nõustaja (ESF) XäNOmdXäggeJüeeü@Õzqqzdmm 53071688
Riina Haljasoks peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 7ääTzdozhOzqeÕqJüeeü@Õzqqzdmm 6148624
Kristo Ringas tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 51962228
Veronika Pillesaar peaspetsialist-sisekoolitaja tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142833
Irena Oja peaspetsialist (tööandjate teenused) .NmTzdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148614
Livia Laas teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148612
Ragnar Linde peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm 6142857
Tom Rüütel tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm 6148645
Anu Harjo osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 6148298

Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kerstin Holland osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6142848
Karin Andre osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Riina Kurg teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 6142830
Kaia Savisto peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Ljudmila Kondrashova peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148615
Jevgenia Smirnova teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Pille Heinla peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Natalia Ignatenko peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6142835
Evelin Miller peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148278
Piret Valgma peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 6142850
Lana Randaru teenusejuht (karjääriteenused) RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Heddi Jaeski peaspetsialist (karjääriteenused) ESF omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 6148635
Külli Post peaspetsialist (karjääriteenused) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Marja Saarma peaspetsialist (karjääriteenused) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 6148636
Liis Josua peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Berit Vogt noortegarantii juht tööleping ajutiselt peatatud
Kadri Daljajev peaspetsialist (karjääriteenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kadi Toomi noortegarantii juht uzDäd8eegäJüeeü@Õzqqzdmm 6148627
Teele Okas peaspetsialist (tööturukoolitus) tööleping ajutiselt peatatud
Liis Seeme peaspetsialist (tööturukoolitus) RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148606

Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Sirlis Sõmer-Kull osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Hille Maas töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142858
Tiina Tammik töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148242
Tiia Jasjukevitš töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148236
Pille Tommingas töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142846
Marit Õun töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Reine Hindrekus-Koppel töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) tööleping ajutiselt peatatud
Liis Udal töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148270
Monika Aasa osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Tiina Muts töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 6148238
Aire Sarapuu töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6148244
Kertu Vaino peaspetsialist (infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm 6148283
Piia Kopli töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148277
Silver Tigane töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 6148286
Viktoria Lehtmets töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148284
Aeri Salme töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148271
Katre Runtal töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 6147492
Liia Jõesaar töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148510
Kristi Soopalu töövõime hindamise spetsialist uNäqüädXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142839
Inna Vabamäe töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148241
Kristel Tsuker töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148538
Jelena Lemešenko töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6148628
Janika Tikerperi töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm 6148289
Deisi Pohlak töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) CmäqädÄefhzÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148291
Janeli Palits peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Jevgeni Bugakin peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148611
Aile Rahel Ausna teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Kalev Kuljus peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 6147490
Kersti Hansberg peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148235
Karin Hanga teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm 6148631
Airi Nõmm töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm 6148243
Moonika Viigimäe töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Alvi Tellmann töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 6148634
Kadri Kruusvee töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 6148292
Janne Liik peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148230

Töövõimetoetuse osakond

Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Kai Sipp osakonnajuhataja uzädXäyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8638
Reet Raud töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 6148247
Kaidi Murro spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148296
Liivika Salla spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 6148272
Marina Jefrosinina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 6147991
Tiina Praakle spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 6148246
Mari Käär spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142841
Hainer Krenštrauch töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 6148293
Julia Tatarinova spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148294
Anna-Liisa Lukk sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148248
Reet Roosimaa spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148295
Ahti Murd spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm 6142843
Kristel Johanson spetsialist (töövõimetoetus) uNäqümhdwefzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 6142844
Liina Lillemets spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148245
Karin Kallas spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148555
Ingrid Külviste spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 6148240
Tatjana Strelkovskaja spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148239
Ede Kapstas spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 6147992
Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Bänner viib Noortegarantii lehele Bänner viib Rajaleidja portaali venekeelsele lehele, kust leiab karjäärinõu nii noor kui täiskasvanu.

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30)

 

 

 

logo_eures01.png