Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

Juhatus

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Meelis Paavel juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Erik Aas juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Pille Liimal juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Reelika Leetmaa juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Helle Rebane juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja. Etteregistreerimine: info@tootukassa.ee.

Analüüsiosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Margit Paulus osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8504
Kristi Villsaar vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8509
Mare Loos vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8237
Angela Poolakese vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Teele Luhavee vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) трудовой договор временно приостановлен
Kätlin Ehvert analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Liis Tammik osakonnajuhataja asetäitja Rääqd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Julia Tatarinova spetsialist w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8299
Pille Liik vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7990
Merle Hunt analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8506
Anastassia Medkova analüütik 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8232
Piia Ereth Printsmann vanemanalüütik ÄääzvNmüfdÄNäTüqgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8297
Vilma Mere spetsialist tähgzd1mNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 7385

Arendusosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Gerli Aas strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kerstin Holland rahvusvaheliste suhete juht umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Väli arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Erko Vanatalu nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Triin Kraavi kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm
Karolin Kõrreveski rahvusvaheliste suhete juht трудовой договор временно приостановлен

Ettevõtlustoetuse osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Indrek Kaiv osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Julia Eigird osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8551
Elmira Škodenko peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Helena Ränkel peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Kärt Kibus peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8545
Kerli Kaljuvee peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Sille Kangur peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8546
Sirle Rahu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Triin Veldi peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdtmhDäJüeeü@Õzqqzdmm 614 2836
Regina Karumaa spetsialist 7mkäTzduzN@gzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8552

* Ettevõtlustoetusega seotud teemadel ja küsimustega palume pöörduda aadressil evat@tootukassa.ee.

Haldusosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Tarmo Peeduli osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ivo Rannaste haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Raivo Terras haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8649
Maarika Nüganen dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Marianna Bulatov dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Marge Jõesalu dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Mari-Ann Midt dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Ille Õunap arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 5307 8418
Gertrud Ragun dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm 614 2845
Ülle Ots haldusspetsialist (üritused, trükised, tõlked) _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536
Greete Poom dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 614 8576
Kadi Kallas töökeskkonnaspetsialist трудовой договор временно приостановлен
Kätlin Kadak töökeskkonnaspetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598

Hankeosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Rene Pillesson osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Elina Lillemets hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maiu Lomp hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8281
Helina Remmik hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Maarja Suurkask hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Karin Tiidemaa hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8280
Kristi Vahur hangete peaspetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8527
Katrin Koitla hangete peaspetsialist uzüNäTdueäühzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8233

Hüvitiste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Marika Kaldre osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kristiina Kuusmaa-Lepisto töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Irina Valtri spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Vadim Djomin töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Henri Hamburg spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Kaija Helinurm spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8559
Andra Rohilaid koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8234
Kairin Ainsar tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Vladlen Zolkin EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8567
Katrin Pops spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Carmen Rannus spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8564
Liis Josua spetsialist (koondamishüvitis) Rääqdweq@zJüeeü@Õzqqzdmm 614 8628
Ede Kapstas spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Doris Saar spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8571
Liis Enden spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8554
Ene Arro spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8556

Infosüsteemide osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Oliver Närep osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8514
Andres Hinno kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Erki Toming süsteemiadministraator трудовой договор временно приостановлен
Indrek Mõttus infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Liivi Käär infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Jüri Kask infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8596
Anna-Liisa Lukk infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8610
Hermo Nagel infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8517
Heido Mustkivi IT spetsialist omäDed1@qüÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 634 8048
Hannes Lepp infosüsteemide arhitekt ozTTmqdRmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8273
Margus Järveots IT spetsialist 1zNk@qdwzNjmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7384
Olga Luik infosüsteemide analüütik HhkzdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7380
Olga Tiško infosüsteemide analüütik Hhkzd8äqÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 7386
Mari Pekri infosüsteemide analüütik 1zNädÄmÕNäJüeeü@Õzqqzdmm 634 8046

Juriidiline osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Ira Songisepp osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Irina Borozdina osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Agnes Aadel jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8285
Külli Heinmäe jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Liisi Holmberg jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8249
Kaire Liiv jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Piret Mäeots jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Raido Rink jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Marko Siil jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Marge Mägi jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8534
Kristiina Külmallik jurist uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2847
Triin Tamm jurist трудовой договор временно приостановлен

Kommunikatsiooniosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Annika Koppel kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 5335 9153
Jekaterina Kalinitševa kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8626
Lauri Kool kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm 614 2859, 527 7574
Sander Nõmmik turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8537, 5190 3996
Jana Rosenfeld kommunikatsiooni peaspetsialist wzTzd7eqmTZmhDJüeeü@Õzqqzdmm

Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Karin Andre osakonnajuhataja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Kristina Orion osakonnajuhataja asetäitja uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm 5302 2647
Lana Randaru karjääriteenuste metoodik RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Marja Saarma peaspetsialist (karjäärispetsialistide väljaõpe) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8636
Heddi Jaeski peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8635
Külli Post peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Riina Kurg teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 2830
Kaia Savisto peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Ljudmila Kondrashova peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8615
Jevgenia Smirnova teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Evelin Miller peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8278
Natalia Ignatenko peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 2835
Margit Paakspuu peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8627
Pille Heinla peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Piret Valgma peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 2850
Teele Okas peaspetsialist (tööturukoolitus) 8mmhmdHÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7387
Olav Kersen noortevaldkonna juht HhzjdumNqmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marja-Liisa Vaiksalu peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) трудовой договор временно приостановлен
Merike Kimber peaspetsialist (karjäärinõustamine) 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelyn Lomp peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) vjmhSTdRegyJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Traumann peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) 8mmhmd8Nz@gzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Lindermann peaspetsialist (karjäärinõustamine) XzTDNzdRäTDmNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Astra Teede peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) 5qüNzd8mmDmJüeeü@Õzqqzdmm

Personaliosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kersti Arula personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8274
Terje Luts koolitusspetsialist (ESF) 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Tiina Kaasik personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8540
Mariliis Saat personali peaspetsialist 1zNähääqdXzzüJüeeü@Õzqqzdmm 5341 7958
Kerstin Piik personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7489
Riin Ojalo personali peaspetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm 5330 4667
Karin Kallas koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8623
Karen Oja koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Liia Ringo sisekommunikatsiooni peaspetsialist Rääzd7äTkeJüeeü@Õzqqzdmm 614 7383

Raamatupidamis- ja finantsosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Heli Noorkõiv osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Anu Lumiste osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Vilma Mand finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Siiri Saks eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Tamara Kosinskaja vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Lea Elias raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Janika Jürgenson raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Aimi Kalvist raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8588
Karin Karotam raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Marika Kuimets raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Eve Kullo raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 614 8276
Imbi Liivrand raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8580
Piret Lilienthal raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8275
Aili Linnas raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Tiiu Läänesaar raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8574
Hele Margus raamatupidaja трудовой договор временно приостановлен
Lii Praakli raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Merilin Soodla raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Maie Valdmees raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Galina Tuum raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm 614 8573
Inna Sillaots raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2851
Alesja Butalova raamatupidaja 5hmqOzd0@üzhejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8585
Maris Matikainen raamatupidaja трудовой договор временно приостановлен
Tiiu Nikland-Mäe raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8593
Sigrid Krum raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm 614 2856
Pirjo Kaldaru raamatupidaja ÄäNOeduzhDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8590
Karita Käsk raamatupidaja uzNäüzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2842

Siseauditi osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Siiri Koplimaa siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristjan Paas siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Uuetalu andmekaitsespetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Heli Horn tööturuteenuste järelevalve peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm

Teenindusosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Veronika Laur kontaktikeskuse juht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8526
Diana Voronina-Lisovik vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Heija-Liis Ristikivi e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Sooserv-Helmja teenindusjuht ÄäNmüdXeeqmNjIomhgOzJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige infospetsialist 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm 462 2364
Nadezhda Widder infospetsialist czDmxfDzdpäDDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 7391

Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Katrin Liivamets osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8599
Anu Harjo osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8298
Külliki Bode teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Kati Kadakas peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Kairi Rappu peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2837
Domnika Tamm teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8621
Elo Paluoja peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8287
Tiiu Vilms peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Marta Traks teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Marina Radik teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2832
Inga Rebane peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8600
Karin Hage peaspetsialist (tööandjate teenused) трудовой договор временно приостановлен
Maria Palts peaspetsialist (tööandjate teenused) 1zNäzdÄzhüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8614
Elerin Sagar peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2834
Monika Toiger peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2849
Kristo Ringas tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 5196 2228
Katariina Varendi tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm 5194 8809
Riina Haljasoks peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) трудовой договор временно приостановлен
Livia Laas teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8612
Tom Rüütel tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8645
Ragnar Linde peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 2857
Kätrin Koso peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8624
Veronika Pillesaar tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2833
Karin Kiis töökeskse nõustamise metoodik uzNäTduääqJüeeü@Õzqqzdmm +372 55522 263
Krislin Padjus peaspetsialist-sisekoolitaja трудовой договор временно приостановлен
Ege Veidenberg peaspetsialist-sisekoolitaja vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8639
Kati Madisson peaspetsialist-sisekoolitaja uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8231
Natalja Ivanova Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm 332 1823
Kaia Nebieridze Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm 614 7453
Jane Gornischeff Eures nõustaja wzTmdÜeNTäqUfmZZJüeeü@Õzqqzdmm 737 7135

Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Sirlis Sõmer-Kull osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Monika Aasa osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Hille Maas töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2858
Tiina Tammik töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8242
Tiia Jasjukevitš töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8236
Pille Tommingas töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2846
Marit Õun töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Reine Hindrekus-Koppel töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8270
Tiina Muts töövõime hindamise spetsialist 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8238
Aire Sarapuu töövõime hindamise spetsialist 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8244
Piia Kopli töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8277
Silver Tigane töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8286
Viktoria Lehtmets töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8284
Aeri Salme töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8271
Katre Runtal töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 7492
Liia Jõesaar töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8510
Inna Vabamäe töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8241
Kristel Tsuker töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8538
Jelena Lemešenko töövõime hindamise spetsialist трудовой договор временно приостановлен
Janeli Vantsi peaspetsialist (töövõime toetamine) трудовой договор временно приостановлен
Jevgeni Bugakin peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8611
Aile Rahel Ausna teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Kalev Kuljus peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 7490
Janne Liik peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8230
Airi Nõmm töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8243
Karin Hanga töövõimet toetavate teenuste metoodik uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8631
Moonika Viigimäe töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Alvi Tellmann töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8634
Kadri Kruusvee töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8292
Jane Soots töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) wzTmdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8291
Mari Käär peaspetsialist (infosüsteemid) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8283
Lembi Aug töövõime hindamise ekspertarst Rmg3äd5@kJüeeü@Õzqqzdmm
Kaarina Ristmägi töövõime hindamise ekspertarst uzzNäTzd7äqügzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Mölder peaspetsialist (töövõime toetamine) Lhjäd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8235
Margit Võsu töövõime hindamise spetsialist 1zNkäüdteq@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2839
Katre Kilusk töövõime hindamise spetsialist uzüNmduäh@qÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8289
Karin Killing töövõime hindamise spetsialist uzNäTduähhäTkJüeeü@Õzqqzdmm

Töövõimetoetuse osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Reet Raud osakonnajuhataja 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 614 8247
Kaidi Murro töövõimetoetuse juht uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8296
Liivika Salla spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8272
Marina Jefrosinina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7991
Tiina Praakle spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8246
Hainer Krenštrauch töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 614 8293
Reet Roosimaa spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8295
Olga Tjutneva spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8555
Marina Berezina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzd0mNmxäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8294
Kati Aunpuu spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) uzüäd5@Ty@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 7992
Anneli Sinilaid sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8248
Tatjana Malahhova spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) трудовой договор временно приостановлен
Heli Derrik spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2844
Ahti Murd spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm 614 2843
Liina Lillemets spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8245
Ingrid Külviste spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8240
Irina Lindmäe spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm 737 7133
Engli Smitt spetsialist (töövõimetoetus) vTkhädXgäüüJüeeü@Õzqqzdmm 614 2841
Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  Bänner viib tööta ja õpi lehele. Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele. bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Временные рабочие места. Работа ждет Вас!

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)