Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Juhatus

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Meelis Paavel juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Erik Aas juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Pille Liimal juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Reelika Leetmaa juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Helle Rebane juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500

* Juhatuse esimehe vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel iga kuu esimesel esmaspäeval, kell 13.00-15.00. Inimesi võtab vastu juhatuse esimees või tema korraldusel juhatuse liige või töötukassa töötaja. Etteregistreerimine: info@tootukassa.ee.

Analüüsiosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Margit Paulus osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8504
Kristi Villsaar osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8509
Mare Loos vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8237
Angela Poolakese vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Teele Luhavee vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Kätlin Ehvert analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Leila Iir spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8297
Liis Tammik osakonnajuhataja asetäitja трудовой договор временно приостановлен
Pille Liik vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7990
Merle Hunt analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8506
Johanna Mäekivi spetsialist wefzTTzd1zmÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8232
Anastassia Medkova spetsialist 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8232

Ettevõtlustoetuse osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Indrek Kaiv osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Kerli Kaljuvee peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Sirle Rahu peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Helena Ränkel peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Elmira Škodenko peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Sille Kangur peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8546
Julia Eigird osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8551
Triin Norre peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdceNNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 2836
Kärt Kibus peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8545

Haldusosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Tarmo Peeduli osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ivo Rannaste haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Raivo Terras haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8649
Maarika Nüganen dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Marianna Bulatov dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Marge Jõesalu dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Mari-Ann Midt dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Ille Õunap arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 5307 8418
Gertrud Ragun dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm 614 2845
Greete Poom dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 614 8576
Kadi Hiir töökeskkonnaspetsialist uzDädoääNJüeeü@Õzqqzdmm 5383 0069
Kätlin Kadak dokumendihalduse spetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598

Hankeosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Rene Pillesson osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Elina Lillemets hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maiu Lomp hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8281
Helina Remmik hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Maarja Suurkask hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Karin Tiidemaa hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8280
Kristi Vahur hankespetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8527
Kätlin Alamets hangete peaspetsialist uzühäTd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8233

Hüvitiste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Marika Kaldre osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kristiina Kuusmaa-Lepisto töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Irina Valtri spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Vadim Djomin töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Henri Hamburg spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Kaija Helinurm spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8559
Regina Karumaa spetsialist (töötushüvitised) трудовой договор временно приостановлен
Andra Rohilaid koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8234
Kairin Ainsar tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Vladlen Zolkin EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8567
Kristiina Külmallik spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Katrin Pops spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Carmen Rannus spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8564
Doris Saar spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8571
Liis Enden spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8554
Ene Arro spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8556

Infosüsteemide osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Oliver Närep osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8514
Andres Hinno kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Erki Toming süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8648
Indrek Mõttus infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Liivi Käär infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Jüri Kask infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8596
Reet Tuberg infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8282
Andre Veskimägi kasutajatoe spetsialist 5TDNmdtmqÕägzkäJüeeü@Õzqqzdmm 614 2855
Anna-Liisa Lukk infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8610
Hermo Nagel infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8517
Karli Oruste infosüsteemide analüütik uzNhädHN@qümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8273
Janne Kuklase infosüsteemide turbejuht wzTTmdu@ÕhzqmJüeeü@Õzqqzdmm 634 8046
Kairit Siht infosüsteemide analüütik uzäNäüdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm

Juriidiline osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Ira Songisepp osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Irina Borozdina osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Agnes Aadel jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8285
Külli Heinmäe jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Liisi Holmberg jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8249
Kaire Liiv jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Piret Mäeots jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Raido Rink jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Marko Siil jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Liis Tamm jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8523
Marge Mägi jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8534
Triin Tamm jurist 8NääTd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 2847

Kommunikatsiooniosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Annika Koppel kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 5335 9153
Jekaterina Kalinitševa kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8626
Lauri Kool kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm 614 2859, 527 7574
Sander Nõmmik turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm

Nõunikud

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Ago Lauri finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm 667 9724
Erko Vanatalu nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8535
Gerli Aas strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8503
Heli Horn tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8647
Karolin Kõrreveski rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8625
Katrin Uuetalu andmekaitse spetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 7993
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kristjan Paas siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2852
Mari Väli teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8584
Siiri Koplimaa siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 2838
Triin Kraavi kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8633
Kristina Orion nõunik uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm 5302 2647

Personaliosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Kristiina Palm personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Kersti Arula personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8274
Terje Luts koolitusspetsialist ESF 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Küllike Oja personali peaspetsialist (värbamine ja kompetentsid) uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7491
Tiina Kaasik personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8540
Ülle Ots sisekommunikatsiooni peaspetsialist _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536
Mariliis Saat koolitusjuht трудовой договор временно приостановлен
Kerstin Piik personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 7489
Karin Kallas koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8623
Karen Oja koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539

Raamatupidamis- ja finantsosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Heli Noorkõiv osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Anu Lumiste osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Vilma Mand finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Siiri Saks eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Tamara Kosinskaja vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Lea Elias raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Janika Jürgenson raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Aimi Kalvist raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8588
Karin Karotam raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Marika Kuimets raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Eve Kullo raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 614 8276
Imbi Liivrand raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8580
Piret Lilienthal raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8275
Aili Linnas raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Tiiu Läänesaar raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8574
Hele Margus raamatupidaja трудовой договор временно приостановлен
Lii Praakli raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Merilin Soodla raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Maie Valdmees raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Galina Tuum raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm 614 8573
Inna Sillaots raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2851
Alesja Aleksejeva raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8585
Maris Matikainen raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 2842
Tiiu Nikland-Mäe raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8593
Sigrid Krum raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm

Teenindusosakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Veronika Laur teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8526
Diana Voronina-Lisovik vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Heija-Liis Ristikivi e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm

Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Katrin Liivamets osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8599
Külliki Bode teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Kati Kadakas peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Kairi Rappu peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2837
Domnika Tamm teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8621
Raja Kerko peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) трудовой договор временно приостановлен
Elo Paluoja peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8287
Tiiu Vilms peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Marta Traks teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Jaanus Valdmaa peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8604
Marina Radik teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 2832
Jaanika Kraus peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8639
Inga Rebane peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 326 0353
Karin Hage peaspetsialist (tööandjate teenused) трудовой договор временно приостановлен
Riina Haljasoks peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) трудовой договор временно приостановлен
Monika Toiger peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2849
Katariina Varendi tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm 5194 8809
Anu Harjo osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8298
Kristo Ringas tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 5196 2228
Tom Rüütel tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8645
Livia Laas teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8612
Krislin Padjus peaspetsialist-sisekoolitaja uNäqhäTdÄzDO@qJüeeü@Õzqqzdmm 737 7220
Veronika Pillesaar tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2833
Irena Oja peaspetsialist (tööandjate teenused) .NmTzdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8614
Ragnar Linde peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 2857
Kätrin Koso peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8624
Elerin Sagar peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2834

Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Kerstin Holland osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 2848
Karin Andre osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Riina Kurg teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 2830
Kaia Savisto peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Ljudmila Kondrashova peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8615
Jevgenia Smirnova teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Pille Heinla peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Natalia Ignatenko peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 2835
Evelin Miller peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8278
Piret Valgma peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 2850
Lana Randaru teenusejuht (karjääriteenused) RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Heddi Jaeski peaspetsialist (karjääriteenused) ESF omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8635
Külli Post peaspetsialist (karjääriteenused) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Marja Saarma peaspetsialist (karjääriteenused) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8636
Liis Josua peaspetsialist (tööandjate teenused) трудовой договор временно приостановлен
Berit Vogt noortegarantii juht трудовой договор временно приостановлен
Kadri Daljajev peaspetsialist (karjääriteenused) трудовой договор временно приостановлен
Liis Seeme noortegarantii juht RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8606
Teele Okas peaspetsialist (tööturukoolitus) трудовой договор временно приостановлен
Margit Paakspuu peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8627

Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Sirlis Sõmer-Kull osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Hille Maas töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2858
Tiina Tammik töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8242
Tiia Jasjukevitš töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8236
Pille Tommingas töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 2846
Marit Õun töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Reine Hindrekus-Koppel töövõime hindamise spetsialist 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 614 2839
Liis Udal töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8270
Monika Aasa osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Tiina Muts töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8238
Aire Sarapuu töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8244
Kertu Vaino peaspetsialist (infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8283
Piia Kopli töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8277
Silver Tigane töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8286
Viktoria Lehtmets töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8284
Aeri Salme töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8271
Katre Runtal töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 7492
Liia Jõesaar töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8510
Inna Vabamäe töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8241
Kristel Tsuker töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8538
Jelena Lemešenko töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8628
Janika Tikerperi töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8289
Deisi Pohlak töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) CmäqädÄefhzÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8291
Janeli Palits peaspetsialist (töövõime toetamine) трудовой договор временно приостановлен
Jevgeni Bugakin peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8611
Aile Rahel Ausna teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Kalev Kuljus peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 7490
Kersti Hansberg peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8235
Janne Liik peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8230
Kadri Kruusvee töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8292
Alvi Tellmann töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8634
Moonika Viigimäe töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Hanga teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8631
Airi Nõmm töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8243

Töövõimetoetuse osakond

Контакты
Имя Должность Э-почта Телефон
Kai Sipp osakonnajuhataja uzädXäyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8638
Reet Raud töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 614 8247
Kaidi Murro spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8296
Liivika Salla spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8272
Marina Jefrosinina spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 7991
Tiina Praakle spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8246
Mari Käär spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 2841
Hainer Krenštrauch töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 614 8293
Julia Tatarinova spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8294
Reet Roosimaa spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8295
Ingrid Külviste spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8240
Tatjana Strelkovskaja spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8239
Ede Kapstas spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 7992
Liina Lillemets spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8245
Ahti Murd spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm 614 2843
Heli Derrik spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 2844
Merlin Tomson spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1mNhäTd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Tjutneva spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8555
Anneli Sinilaid sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8248
Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Bänner viib Noortegarantii lehele Bänner viib Rajaleidja portaali venekeelsele lehele, kust leiab karjäärinõu nii noor kui täiskasvanu.

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30)

 

 

 

logo_eures01.png