Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

Ametid, kus jagub tööd ka järgmisel kümnel aastal

Печать

Добавлено 26.05.2017 | Обновлено 15.03.2019

Margit Paulus, töötust ennetavate meetmete nõunik

Vajadus erinevate ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskuseid kui kunagi omandatud. Ametid, mille järgi oli kunagi või on praegu suur nõudlus ja  millele on valmistatud ette palju töötajaid, ei pruugi  tulevikus leiba lauale tuua. Selle üheks põhjuseks on näiteks tehnoloogia areng. Kui 1990-ndate alguses töötas põllumajanduses 20% töötajatest, siis praeguseks on selles sektoris hõivatute arv kahanenud vaid 4%-ni. Seetõttu on oluline valmis olla, et  oma oskuseid tuleb pidevalt täiendada. Samuti võib tekkida  vajadus õppida midagi hoopis uut ning erialavalikul tuleb  vaadata hetkeolukorrast veidi pikemalt ette.

Töötavatel  inimestel on töötukassa uute teenuste toel võimalik asuda õppima kindlatel erialadel nii kutse- ja kõrghariduses kui ka täiendusõppes. Toetame inimeste  ettevalmistamist ametitesse, kuhu järgmise 5-10 aasta jooksul on vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. See annab töötajale kindluse, et õpitud oskused on tööturul vajalikud ning pakub tööandjale tuge sobivate oskustega töötajate ettevalmistamisel. Selliste ametite õppimist, mille järele tulevikus vajadus kahaneb või millele sobiva ettevalmistusega töötajaid jagub töötukassa uute teenuste raames ei toeta.

Teadmise lähiaastate tööjõuvajaduse ja ametite kohta ehk millistel on töötajaid piisavalt, millistel üle või puudu, annavad Kutsekoja tehtavad OSKA tööjõuvajaduse uuringud. Uuringud tehakse valdkondade kaupa, need põhinevad ühtsel metoodikal ning sisendina kasutatakse nii statistilisi andmeid kui ka ekspertidelt intervjuude ja grupi­arutelude käigus kogutud infot valdkonna tööjõu, oskuste ja hariduse kohta. OSKA uuringute koostamisega alustati 2015. aastal ning praeguseks on valminud uuringud kaheksas valdkonnas.  

OSKA uuringud on valminud järgmistes valdkondades:

  • Arvestusala
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
  • Energeetika ja kaevandamine
  • Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus
  • Metalli- ja masinatöötstus
  • Metsandus- ja puidutööstus
  • Sotsiaaltöö

 

2017. aasta lõpus valmivad uuringud ehituse, põllumajanduse ja toiduainetööstuse ning transpordi ja logistika valdkondades

Uuringutega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel oska.kutsekoda.ee

Kutsekojaga abiga oleme valinud välja need ametid, millele tööjõu ettevalmistamist uuritud valdkondades võiksime toetada. Toetatavad ametid (põhikutsealad) leiate töötukassa kodulehelt. Edaspidi täieneb toetatavate ametite loetelu vastavalt uute uuringute valmimisele.

Mõned näited toetatavate ametite (põhikutsealade) väljaselgitamisest:

  • Arvestusala valdkonna tööjõuvajaduse uuringu kohaselt on valdkonnas suund protsesside automatiseerimisele, nutikate süsteemide arengule ja aruandluse lihtsustamisele, mis tähendab, et lähiaastatel nõudlus raamatupidajate järele väheneb. Samal ajal kasvab oluliselt vajadus majandusarvestuse analüütikute, finantskontrollerite ja arendusjuhtide järele ning nende õpet töötukassa toetab.
  • Sotsiaaltöö valdkonnas kasvab uuringu kohaselt vajadus sotsiaaltöötajate ja nõustajate, tegevusjuhendajate, hooldustöötajate ja tugiisikute järele. Samas on sotsiaaltöötajaid ja nõustajaid ning tegevusjuhendajaid valmistatud ette juba rohkem kui turul vajatakse ning seetõttu töötukassa nendele ametitele ettevalmist omalt poolt ei toeta. Küll aga toetame hooldustöötajate ja tugiisikute ettevalmistamist, kuna neid ei ole haridussüsteem suutnud piisaval hulgal ette valmistada.
  • Keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstuses kasvab vajadus tööstusinseneride, tööstusseadmete ja -masinate mehaanikute ning seadistajate järele. Uuring näitas, et valdkond tajub sobiva ettevalmistusega töötajate puudust ja  töötukassa toetab nendele ametitele (põhikutsealadele) töötajate ettevalmistamist.

Toetatavatele ametitele vastavate tasemeõppe võimaluste kohta oleme koostöös Kutsekojaga kokku pannud õppekavade nimekirja: tutvuda saab õppimisvõimalustega nii maakondade kui ka valdkondade lõikes). Sel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandama asuda ligi 170 õppekaval.

Täienduskoolituste puhul töötukassal eraldi koolituste nimekirja ei ole, toetatavale ametile vastav koolituseriala lepitakse kokku karjäärinõustajaga. Sobiva koolituse saab valida töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate koolituste hulgast. Koolitustel saab osaleda ligikaudu 400 koolitusasutuses ning täpsemat infot nende kohta leiate töötukassa kodulehelt.  

 

Эта страница помогла Вам?


Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele Bänner viib tööta ja õpi lehele. Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele. Задайте вопрос специалисту по карьере.  

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info [ä] tootukassa [dot] ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)