Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

Kes on kolmandad isikud ja kuidas nemad Teie isikuandmeid töötlevad

Печать

Добавлено 13.07.2018 | Обновлено 27.09.2019

Töötukassa avaldab Teie isikuandmeid teenuse osutajale (volitatud töötleja), kellega on sõlmitud leping, ulatuses, mis on vajalik Teile või töötukassale teenuse nõuetekohaseks osutamiseks. Volitatud töötleja tagab õigusaktide ja töötukassa antud juhiste kohase isikuandmete kaitse.

Töötukassa osaleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamises ning vahetab Euroopa Liidu liikmesriikidega andmeid, sh elektrooniliselt juurdepääsupunkti kaudu ühtses turvalises keskkonnas (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). Kui Te olete elanud ja töötanud teises liikmesriigis ja taotlete Eestist töötuskindlustushüvitist või töövõime hindamist või töövõimetoetust, siis küsib töötukassa hüvitise või toetuse määramiseks või töövõime hindamiseks vajalikke andmeid, sh elektrooniliselt EESSI kaudu välisriigi pädevalt asutuselt või edastab need pädevale asutusele. 

Töötukassa teeb koostööd erinevate koostööpartneritega oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, seal hulgas ka kliendile teenuste pakkumiseks. Enamasti on koostööpartneriteks teised avalikku ülesannet täitvad asutused ja isikuandmete andmine toimub seadusliku avaliku ülesande täitmiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) sõlmitud lepingu alusel osutab töötukassa karjääriteenuseid välismaalastele ka teenuskeskuses „Eesti Rahvusvahelise Maja“. Isik esitab enda isikuandmed ise Rahvusvahelise Maja broneerimissüsteemi ning töötukassa kinnitab Rahvusvahelise Maja broneeringusüsteemis isiku teenusel osalemise. Rahvusvahelise Maja broneeringusüsteemi vastutav töötleja on EAS, nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda www.eas.ee.

Koostööpartneritele isikuandmete edastamisel lähtub töötukassa õigusaktides antud õigustest ja kohutustest ning samuti eesmärgipärasusest ja minimaalsuse põhimõttest.

Эта страница помогла Вам?


Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  Bänner viib tööta ja õpi lehele. Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele. bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Временные рабочие места. Работа ждет Вас!

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)