Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Sõnumitooja: Kehras ootas töötukassa nõustajaid rekordarv kuulajaid

Печать

Добавлено 02.06.2010 | Обновлено 01.10.2010

Töötukassa MOBI oli teisipäeval, 25. mail Aruküla põhikoolis ja reedel, 28. mail Kehras kultuurikeskuses.

Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine ehk MOBI sai al­guse sel aastal 15. märtsil Jõ­gevamaalt.

Teisipäeval oli Aruküla kooli saalis nõustajaid kuula­mas 14 õpilast ja 2 töötut. Töötukassa esindajate sõnul tegi aga Harjumaa senise re­kordi Anija vald - kultuuri­keskusesse oli Kehras kogu­nenud 28 osalejat.

Nagu ka mujal, tuli seal ju­tuks kohaliku tööturu olu­kord, tööotsingualased küsi­mused, kohalikud võimalused ettevõtluseks, tööturuteenused ja -toetused. Soovijatele võimaldati ka individuaalset karjäärinõustamist. Vestlus­ringis arutati südamelähedasi küsimusi, näiteks, kuidas on läinud töövestlustel ja mil moel on keerulises majandus­likus olukorras hakkama saa­dud.

Kuna oli ka venekeelseid kuulajaid, viidi kohtumine lä­bi kahes keeles, hiljem individuaalvestlustes kõneldi asjao­salistega nende emakeeles.

Töötukassa Tallinna büroo karjääriinfo spetsialist Maar­ja Saarma juhtis tööotsimise töötuba, kus õpiti tööle kandi­deerimise praktilisi oskusi na­gu CV ja kaaskirja kirjutami­ne või tööintervjuuks valmis­tumine. Töötukassa Harjumaa büroo karjäärinõustaja Irina Ronk tegi soovijatele karjää­riinfo nõustamist, mis hõlmas konkreetseid nõuandeid lähtu­des töötu senistest kogemus­test, oskustest ning soovidest.

Maardu büroo juhataja Eha Atspol andis ülevaate statisti­kast, kuidas on lood töötusega vabariigis tervikuna ning Raa­siku ja Anija vallas, ning mil­liseid meetmeid on sellega võitlemiseks ette võetud.

Lisaks töötukassa inimes­tele osalesid kohtumistel Har­ju Ettevõtlus-ja Arenduskes­kuse kohalike omavalitsuste ja MTÃ?de konsultant Demis Voss ning venekeelsete MTÃ?­de konsultant Jevgenia Varb­la, kes tutvustasid ettevõtluse arendamise võimalusi.

Töötukassa Harjumaa büroo koondamistele reageeri­mise meeskonna juht ning MOBI projektijuht Tiiu Viinis: â??0n väga suur hea­meel tõdeda, et Kehras lõime huviliste rekordi. Kohalik rahvas on aktiivne ja kaasa-mõtlev. Kohtumise meeleolu oli hea, ent nagu tihti juhtub, ei saanud alguses vedama, ve­nekeelsetelt osalejatelt tulid mõned provotseerivad küsi­mused, ent mida edasi, seda sujuvamaks ja meeldivamaks üritus muutus."

Kehras oli kohal ka üks tööandja, ASi Enko esindaja, kes plaanib selle aasta lõpuks tuua Anija valda Lilli külla oma tootmisüksuse ja sellega seoses ka töökohti. Tööandja lisandumine tekitas palju ele­vust ning mitu töösoovijat said oma nime kirja panna, et võimaluse korral neile töö­kohtadele kandideerida.

â??Ã?ks kuulaja ütles, et tema ei soovi töötuna töötukassas kohal käia, et abiraha saada, piisaks ju helistamisest. Vene härra lootis, et siin jagatakse töökohti ja kui selgus, et päris nii see pole, ei jaksanud enam eriti kuulata," rääkis Eha Ats­pol.

Töötukassa spetsialistide sõnul tuli vestlustest valla sotsiaaltöötaja ning kohalike elanikega probleemina välja valla tööjõuturu paindumatus. Uusi ettevõtteid lisandub vae­valiselt ning see tähendab tõ­siasja, et kes on korra töötuks jäänud, sel on väga raske uut töökohta leida, sest olemas­olevad kohad on täis.

Probleeme tekitab ka puu­dulik transpordiühendus -veel mõni aasta tagasi Tallin­na vahet sõitnud marsruuttaksoliin enam ei tööta ning elektrirongiühendusest tihti ei piisa, et hommikul näiteks Tallinna lähistele tööle jõuda.

Tiiu Vilms: â??Anija valla sotsiaaltöötaja mainis, et ma-su taganemist Anija vallas veel tunda ei ole, töökohti juurde pole tulnud ning transpordiprobleem on terav."

â??Samas ei ole tööandja ko­hustatud töötajaid tööle veda­ma, see ongi iga inimese asi, kuidas kohale saab. Aga loo­mulikult, ainult ühistranspor­dile lootes on raske liikuma saada," sõnas Eha Atspol.

Ã?hes olid töötukassa spet­sialistid üksmeelselt nõus -tööotsimine on tänasel päeval

väga raske ning pingutust nõudev ettevõtmine: â??Töötu peab sellele pühenduma, mitu rauda korraga tules hoidma."

Enim oli kasu CV kirjutamise õpetusest

Anija valla elanik Kalev Kauge on töötu olnud umbes aasta, see sai alguse hetkest kui ta koondati OÃ? Karske Eesti laojuhataja kohalt seo­ses ettevõtte müügitulemuste halvenemise ning sellest tule­neva tööjõukulude kokku­hoiupoliitikaga.

Anija valla kultuurikesku­ses toimunud kohtumisest kuulis ta õe käest, kes soovi­tas vaatama minna. Räägitust enim oli Kalev Kauge hinnan­gul kasu konkreetsetest õpe­tustest tööle kandideerimisel - kuidas koostada head CVd, kaaskirja jne": â??01en neid asju ka ise uurinud, aga siin korrati kõik üle ja see oli kasulik. Lootsin näha tänasel üritusel ka kohalikke ettevõtjaid, tööandjaid, kuid üldjoontes jäin toimunuga rahule"

 

Lauri Leet, Sõnumitooja

Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  Bänner viib tööta ja õpi lehele. Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele. bänner viib e-karjäärinõustamise veebivormile Временные рабочие места. Работа ждет Вас!

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)