Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa selgitused tuludeklaratsiooni esitamisel

Печать

Добавлено 06.02.2013 | Обновлено 04.04.2013

Töötuskindlustuse seaduse alusel maksab töötukassa:

-          töötuskindlustushüvitist;
Hüvitise brutosummalt peab töötukassa kinni tulumaksu (isiku soovil arvestatakse ka maksuvaba tulu)  ja maksab sotsiaalmaksu 13%.
Pensionile minekul on oluline teada, et antud hüvitise summa ei mõjuta Teie pensionit, kuna töötukassa maksab sellelt 13% sotsiaalmaksu, mis hõlmab ainult ravikindlustuse osa.
 
-          Kindlustushüvitist koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitist;
Antud hüvitistelt peab töötukassa kinni kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikutelt kohustusliku kogumispensioni makse ja tulumaksu ning maksab sotsiaalmaksu 33%.
 
Töötuskindlustushüvitise, koondamishüvitise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise summad deklareerib töötukassa maksuametis ning need kajastuvad isiku tuludeklaratsioonil.
 
 
Väljamakstud hüvitise brutosummasid ja kinnipeetud ning arvestatud makse saate näha,  kui lähete e-maksuametis väljamaksete ja tasumiste lehele, valite TSD koondandmed, aasta (millal hüvitise väljamakse on saadud) ja väljamakse tegija (antud juhul Eesti Töötukassa).
 
 
Eesti Töötukassa poolt deklareeritud hüvitiste väljamakseliikide selgitused deklaratsioonil:
vml 16 â??Töötuskindlustuse seaduseâ?? alusel väljamakstav töötuskindlustushüvitis;
vml 17 â??Töötuskindlustuse seaduseâ? alusel makstav kindlustushüvitis koondamise korral;
vml 18 â??Töötuskindlustuse seaduseâ?? alusel väljamakstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral
Muud lühendid:
  • KP â?? kohustusliku kogumispensioni makse.
  • TK - töötuskindlustusmakse.
  • SM VM - sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.
  • SM - sotsiaalmaks.

 

 
 
Tulude deklareerimisel eeltäidetud deklaratsioonis on maksuametil sõrendatult trükitud märge: â??Juhul kui ühelt tööandjalt või väljamakse tegijalt on saadud mitut liiki tulusid, siis kinnipeetud tulumaks on näidatud ühel realâ??.
 
 
 
Mõned näited koos selgitustega.
 
Olete saanud Eesti Töötukassalt ainult töötuskindlustushüvitist.
Väljamaksed toimusid augustis ja septembris. Töötukassa arvestas Teie soovil maksuvaba tulu 244, 38 eurot ning pidas kinni tulumaksu 0,88 eurot.  
 
Vaadake kande asukohta deklaratsioonil.
 
 
Olete saanud Eesti Töötukassalt töötuskindlustushüvitist ja tööandja maksejõuetuse hüvitist.
 
Töötuskindlustuse väljamaksed toimusid augustis ja septembris kogusummas 248,56 eurot. Töötuskindlustushüvitiselt arvestas töötukassa Teie soovil maksuvaba tulu kokku 244, 38 eurot ning pidas kinni tulumaksu 0,88 eurot.
 
 
Tööandja maksejõuetuse hüvitise makse toimus novembris summas 2581,52 eurot. Tööandja maksejõuetuse hüvitiselt pidas töötukassa kinni kohustusliku kogumispensioni makse 51,63 eurot ja tulumaksu 531,28 eurot.
 
Kuna maksuameti deklaratsioonis asub töötuskindlustushüvitis tööandja maksejõuetuse hüvitisest eespool, näidatakse kinnipeetud tulumaksu kogusumma 532,16 eurot töötuskindlustushüvitise summa real.
 
Vaadake kande asukohta deklaratsioonil.
 
Juhul, kui olete saanud ühel kalendriaastal töötukassalt näiteks koondamishüvitist ja tööandja maksejõuetuse hüvitist, siis kogu kinnipeetud tulumaksu summa asub koondamishüvitise real, sest koondamishüvitis asub maksuameti deklaratsioonis tööandja maksejõuetuse hüvitisest eespool.
 
 
 
Olete Eesti Töötukassale maksnud tagasi töötuskindlustushüvitise tagasinõude.
 
Kui maksate töötukassale tagasi tagasinõuet, siis töötukassa deklareerib selle miinusega.
Tagasimaksed toimusid näiteks jaanuaris ja märtsis. Maksite jaanuaris tagasi töötukassale summa 33,24 eurot. Kuna töötuskindlustushüvitise tagasinõude brutosumma sisaldas ka tulumaksu, siis tuleb töötukassal miinusega deklareerida nii brutosumma â?? 38,78 eurot kui tulumaks â?? 5,54 eurot (38,78 - 5,54 = 33,24).
Kui tagasinõe ei sisalda tulumaksu, siis deklaratsioonis on näidatud miinusega Teie poolt tasutud summa.
 
Vaadake kande asukohta deklaratsioonil.
 
Kui tagasinõue on seotud kindlustushüvitisega koondamise korral või tööandja maksejõuetuse hüvitisega, siis miinusega deklareeritakse nii tulumaks kui kogumispensioni makse (juhul kui see on eelnevalt kinni peetud).
 
Esitatud tagasinõue kajastub deklaratsioonis alles siis, kui on toimunud reaalsed tagasimaksed.
 
Tagasinõude maksed deklareeritakse tagasimakse kuusse.
 
Deklaratsioonis võib tekkida ka olukord, kui Teil on väljamakse pluss summaga, aga tulumaks negatiivse summaga. Sellisel juhul olete tagasi maksnud varasemat tagasinõuet, millel oli ka tulumaks. Samas olete saanud töötuskindlustushüvitise väljamakseid, millel tulumaksu ei olnud (väljamakse jäi alla maksuvaba summa).
 
 
 
Töötuskindlustushüvitis, maksuvaba tulu ja tulumaks
Tulumaksuseaduse kohaselt on igal isikul õigus maksuvabale tulule 1728 eurot aastas.
Töötuskindlustushüvitise avalduse esitamisel teeb isik märke, kas ta soovib, et töötukassa arvestab talle hüvitiselt maksuvaba tulu igas kuus 144 eurot või ei.
 
Kui maksuvaba tulu märge jääb avaldusele tegemata, siis töötukassa peab tulumaksu hüvitise väljamakselt kinni esimesest eurost.
 
Kui maksuvaba tulu märge on avaldusele tehtud, siis  arvestab töötukassa igakuiselt maksuvaba tulu kuni hüvitise perioodi maksete lõpuni või kuni isiku avalduseni maksuvaba tulu arvestus lõpetada. Oluline on isikul teada, et töötuskindlustushüvitis makstakse välja eelmise kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks. Kui isik rakendub tööle, siis maksuvaba tulu avalduse peaks ta tööandjale tegema alates viimase hüvitise väljamakse kuule järgnevast kalendrikuust.
 
Näide:
Isik oli töötuna arvel kuni 13.01.2012 ning ta avaldas soovi, et töötukassa võtaks hüvitise tulumaksu kinnipidamisel arvesse maksuvaba tulu. Töötuskindlustushüvitise perioodi eest 01.01.2012 â?? 13.01.2012 maksab töötukassa välja 10-ndaks veebruariks ja tema hüvitise eest veebruaris 2012 arvestab veel maksuvaba tulu Eesti Töötukassa. Isik peaks tööandjale maksuvaba tulu avalduse esitama alates 01.03.2012 tehtavatelt väljamaksetelt, kuna muidu tekib isikule maksuvaba tulu nii töötukassalt kui tööandjalt  ja järgmise aasta tulude deklareerimisel tuleb riigile tulumaks  tagasi  maksta.
 
 
 
 
 
Eesti Töötukassa maksab veel erinevaid tööturutoetusi ja ettevõtluse alustamise toetust.
 
Eesti Töötukassa maksab töötutoetust, stipendiume ja sõidutoetusi, ettevõtluse alustamise toetust jne. Kuna antud summasid ei deklareerita maksuametis, siis ei kajastu need summad ka tuludeklaratsioonil.
Bännerile klikates jõuate venekeelsele kutsetestide tegemise lehele  Bänner viib tööta ja õpi lehele. Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele. Задайте вопрос специалисту по карьере. Временные рабочие места. Работа ждет Вас!

Контакты

Бюро кассы по безработице

Э-почта : info@tootukassa.ee

На электронные адреса кассы по безработице максимально можно отправлять электронные письма объёмом 10 МВ.

Skype: tootukassa

Инфотелефон: 15501; 669 6513

(Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)