Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põlva Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038581

Arendusspetsialist

Введено 17.01.2020 - № вакансии: 1406365

Рабочие обязанности

- arengukava täitmisele projektialane kaasaaitamine ning ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine;
- siseriiklike ning rahvusvaheliste projektide ja uuringute algatamine, koostamine, juhtimine ja aruandluse esitamine;
- ettevõtlusvaldkonna koordineerimine;
- hallatavate asutuste ja kodanikuühiskonna nõustamine arengukavade ja taotlusprojektide koostamisel

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
- kõrgharidus või vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- hea inglise keele oskus;
- kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide toimemehhanismide tundmine;
- arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
- andmekogude kasutamise ja andmete analüüsimise oskus;
- pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime;
- B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:
- vene keele oskus
- projektide koostamise ja juhtimise kogemus

Со своей стороны предлагаем

- vahvaid ja toetavaid kolleege;
- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
- võimalust osaliselt töötada kodukontoris;
- erialaseid täiendkoolitusi

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Põlva maakond, Põlva vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad palume saata hiljemalt 02.02.2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

Срок выдвижения кандидатуры
02.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Контактное лицо
Kaire Kalk, arenduse peaspetsialist, Телефон: +372 5301 4448, Э-почта: ÕzäNmdÕzhÕJyehjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись