Название предприятия
Põlva Vallavalitsus
Регистрационный код
75038581

Arhivaar

Введено 09.02.2018 - № вакансии: 1339496

Рабочие обязанности

Põlva Vallavalitsuse paberkandjal ja digitaalsete arhivaalide korrastamine, ettevalmistamine säilitamisele andmiseks Rahvusarhiivi, arhiiviväärtuseta dokumentide hävitamine, arhivaalide kasutamise organiseerimine, arhiiviteatiste väljastamine, vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste arhiivialane nõustamine.

Со своей стороны предлагаем

Väljakutseid võimaldavat tööd

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
 

healt kandidaadilt eeldame:
- põhjalikke teadmisi arhiivinduse korraldamisest ja juhtimisest, elektroonilise dokumendihalduse, digitaalarhiivinduse ja arhiivijärelevalve põhimõtetest
- dokumendihaldust ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamisoskus
- väga head arvuti kasutamise oskust
- eesti keele oskust C1-tasemel
- ausust, usaldusväärsust, korrektsust, algatusvõimet ja head pingetaluvust
- väga head suhtlemis- ja koostööoskust.
Kasuks tuleb:
- erialane kõrgharidus või keskeriharidus (eelistatum dokumendi- või infohaldus; või siis asjaajamine, teabekorraldus, arhiivindus)
- arhivaari kutsetunnistus
- töökogemust ametikoha valdkonnas
- töökogemus avalikus teenistuses

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Põlva maakond, Põlva vald
Число рабочих мест
1
Заработная плата
 
Рабочее время
Полная занятость
Работа по сменам
Нет
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Срок выдвижения кандидатуры
05.03.2018
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 05.03.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо

Контактное лицо

Eliko Saks, vallasekretär
Телефон: +372 514 7690; Э-почта: eliko.saks@polva.ee