Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Регистрационный код: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/

Arvuti vanemspetsialist

Введено 26.02.2020 - № вакансии: 1409528

Рабочие обязанности

Linnakantselei arvuti vanemspetsialisti teenistusülesanded on:

• linnavalitsuse teenistujate it- alaste probleemide lahendamine ja ennetamine Järve, Sompa, Ahtme, Kukruse, Oru linnaosades, riist- ja tarkvara paigaldamine ning hooldamine
• võrguseadmete paigaldamine ja võrgu haldamine
• linnavalitsuse teenistujatele IT-alase toe osutamine
• linnavalitsuse IT vajaduste süsteemne kaardistamine
• linnavalitsuse ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele riistvara ja tarkvara hooldamine ja remont
• IT-alaste koolituste korraldamine, teenistujate teavitamine muudatustest, mis põhjustavad muutusi või seisakuid arvutisüsteemi töös
• ISKE rakendamise korraldamine linnavalitsuses
• tarkvara legaalsuse ja infoturbe nõuete jälgimine
• andmete varundamise korraldamine
• kasutajakontode haldamine
• oma valdkonda kuuluvate hankedokumentide kontrollimine, väiksemamahuliste infotehnoloogiaalaste hangete ettevalmistamine ja pakkumuste hindamine
• IT andmestikke haldamine ning aruannete täitmine
• andmeturbesüsteemi tehnilise korrasoleku tagamine
• osalemine IT strateegiliste plaanide ja IT eelarve koostamise protsessis
• linnavalitsuse teenistujatele ametliku elektroonilise aadressi loomine
• dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja dokumendiringlusest välja jäetud dokumentide korrastatult arhiveerimiseks esitamine
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
эксперт
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop ja Pmen raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus)
Прочие требования

• Infotehnoloogia alane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• Varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe või infotehnoloogia valdkonnas;
• Eesti keele suuline ja kirjalik valdamine suhtlustasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
• infotehnoloogia alased tehnilised teadmised, arvutivõrgu ja andmebaaside administreerimisoskus ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja kasutuks tuleb raamatupidamise tarkvara PMEN kasutamise oskus

Со своей стороны предлагаем

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

• Tööle on võimalik asuda märts 2020. a.


Linnakantselei arvuti vanemspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „arvuti vanemspetsialist CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 8. märts 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.


• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.Срок выдвижения кандидатуры
09.03.2020
Контактное лицо
Maie Kiik, personalijuht, Телефон: 3378598, Э-почта: gzämdÕääÕJÕOhjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись