Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Järva Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000335

http://jarvavald.kovtp.ee

Direktor

Koigi kooli

Введено 12.07.2018 - № вакансии: 1355646

Рабочие обязанности

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Прочие требования
Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõige 1 nõuetele;
juhtimiskogemus; haridusvaldkonna õigusaktide tundmine; koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda; hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus

Со своей стороны предлагаем

Head töökeskkonda; sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda; eneseteostust kooli arendamisel.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Järva maakond, Järva vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimise dokumendid esitada 01. augustiks 2018 Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond või digitaalselt e-postile info@jarva.ee

Срок выдвижения кандидатуры
01.08.2018
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
kandideerimisavaldus; motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks; ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud dokumendid.
Контактное лицо
Tiina Oraste, abivallavanem, Телефон: 505 3525, Э-почта: 8ääTzdHNzqümJOzNjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись