Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põlva Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038581

http://www.polva.ee

Direktor

Mooste Mõisakool

Введено 08.04.2021 - № вакансии: 1444476

Рабочие обязанности

Mooste Mõisakooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- loov ja initsiatiivikas
- õpi- ja otsustusvõimeline
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Со своей стороны предлагаем

Sul on võimalus olla:
- võtmeisik kooli arengu suunaja ja arendajana;
- motiveeritud ja kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ja mõttekaaslane;
- kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja;
- aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele;
- koolijuht mõisakompleksis asuvas koolis 15 km kaugusel Põlvast ja 45 km kaugusel Tartust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Pargi tee 15
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
август 2021

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 03.05.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info [ä] polva [dot] ee.

Срок выдвижения кандидатуры
03.05.2021
Необходимые документы
резюме (CV), другое
* avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
* kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
* (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina
Контактное лицо
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Телефон: 7999490, Э-почта: aigi [dot] tiks [ä] polva [dot] ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись