Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Võru Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000393

Direktor

Kääpa Põhikooli direktor

Введено 13.05.2021 - № вакансии: 1449394

Рабочие обязанности

Kääpa Põhikooli direktori peamine tööülesanne on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja Võru Vallavalitsusega ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega. Direktor vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
педагогика
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист

Со своей стороны предлагаем

Omalt poolt pakume:

• võimalust töötada koolijuhina
• head töökeskkonda looduskaunis kohas
• eneseteostust kooli arendamisel

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 25
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1788 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
24.08.2021

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerijal esitada:

• elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik)
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• kandidaadi kirjalik nägemus kooli juhtimisest ning edasisest arengust
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
Dokumendid esitada hiljemalt 01.06.2021 Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond või digitaalselt e-posti aadressile vald [ä] voruvald [dot] ee.

Срок выдвижения кандидатуры
01.06.2021
Контактное лицо
Piret Otsatalu, abivallavanem, Телефон: +372 520 3908, Э-почта: piret [dot] otsatalu [ä] voruvald [dot] ee
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://voruvald.kovtp.ee/

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись