Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Saaremaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000306

Eestkoste spetsialist

Введено 17.01.2020 - № вакансии: 1406321

Рабочие обязанности

Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa vallas.

Требования к кандидату

Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
социальная работа и консультирование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист
Прочие требования
Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetele;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• eelnev töökogemus teenistuskoha või teenistuskohale lähedases töövaldkonnas.
Kandidaadilt eeldame:
• head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• dokumentide koostamise oskust;
• oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
• B-kategooria juhilubade omamist

Со своей стороны предлагаем

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 10
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 31.01.2020 kell 12.00 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Eestkostespetsialist“.
Lisainfo: sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee tel 4525056

Срок выдвижения кандидатуры
31.01.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad
Контактное лицо
Reelika Murd, sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja , Телефон: +372 452 5056, Э-почта: NmmhäÕzdg@NDJqzzNmgzzjzhDdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись