Riigikantselei

Регистрационный код: 70004809

Häirekeskuse peadirektor

Введено 13.05.2021 - № вакансии: 1449403

Рабочие обязанности

Häirekeskuse missioon on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi.
Peadirektor kujundab ühiskonna vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid avalikke teenuseid. Ta tajub siseturvalisuse valdkonda tervikuna ning teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist koostööd.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Прочие требования
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).
Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) strateegilise juhtimise ja muudatuste juhtimise kogemus;
2) rahvusvahelise koostöö kogemus

Со своей стороны предлагаем

Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat
Время приступления к работе
март 2022

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- CV;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: "Häirekeskuse roll ja võimalused inimeste abistamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Срок выдвижения кандидатуры
14.06.2021
Контактное лицо
Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, Телефон: + 372 53 313 759, Э-почта: eve [dot] limbach-pirn [ä] riigikantselei [dot] ee
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/konkurss/hairekeskuse-peadirektor

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись