Rõuge Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000217

Hankespetsialist

(osaliselt kaugtöö)

Введено 11.09.2019 - № вакансии: 1395912

Рабочие обязанности

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист
Прочие требования
• kõrgharidus, soovitavalt juriidiline või majandusalane;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• põhjalikud teadmised Rõuge valla ja riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest
ning oskus neid oma töös rakendada;
• teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
• oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia hankemenetlusega seotud toiminguid;
• teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
• eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt
vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
• B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

Со своей стороны предлагаем

- võimalusi eneseteostuseks;
- vaheldusrikast tööd;
- koolitusi enesetäiendamiseks;
- toetavat meeskonda;
- töökohta maalilises Rõuges;
- meeleolukaid ühisüritusi;
- põhipuhkust 35 kalendripäeva;
- osaliselt kaugtöö tegemise võimalus.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4
Возможность удаленной работы
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
26.09.2019
Необходимые документы
другое, мотивационное письмо, резюме (CV)
Haridust tõendavad dokumendid, sooviavaldus
Контактное лицо
Jane Liiv, majandusosakonna juhataja, Телефон: 53284004, Э-почта: jzhDJNz@kmdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://rouge.kovtp.ee/konkursid

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись