Märjamaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000447

Haridusnõunik

Введено 18.02.2020 - № вакансии: 1408825

Рабочие обязанности

HARIDUSNÕUNIKU
Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.
Haridusnõuniku peamised tööülesanded on: valla haridusasutuste töö koordineerimine, nende tegevuste analüüsimine, planeerimine ning tegevuse üle kontrolli teostamine, valla haridussüsteemi arengukava ja hariduspoliitika väljatöötamine, koordineerida valdkonna eelarve projekti koostamist ja jälgida eelarve täitmist, valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise koordineerimine, koolikohustuslike isikutega tegelemine ja probleemküsimuste lahendamine, haridusalase informatsiooni väljaandmise ja avalikustamise koordineerimine vallal lehes ja valla kodulehel ja haridustöötajatele suunatud ürituste korraldamine, volikogu hariduskomisjoni töös osalemine, õpilastranspordi korraldamine, huvihariduse korraldamine.
• erialane kõrgharidus
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
управление и администрирование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве
русский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист

Со своей стороны предлагаем

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Avaldus/motivatsioonikiri koos palga sooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: vallasekretär Maigi Linna, tel 5349 7599 või maigi.linna@marjamaa.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
06.04.2020
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, мотивационное письмо, другое
haridust tõendava dokumendi koopia
Контактное лицо
Evi Rooda, personalispetsialist, Телефон: 53056895, Э-почта: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись