Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Регистрационный код: 77000105

Hooldustöötaja

koduteenuse osutaja

Введено 21.01.2020 - № вакансии: 1406533

Рабочие обязанности

Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Tööülesanded
Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimeste tööturule sisenemise või tööturul püsimise toetamine.
Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, laiemalt et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isiku abistamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
1. koduteenuste osutamine vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale (vastu võetud 21.02.2019 nr 4) ning valla päevakeskuse ja kliendi vahel sõlmitud lepingule ja hoolduskavale;
2. kliendi füüsilise ja psühhosotsiaalse seisundi analüüsimine ja koostöös vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega kliendi hoolduskava planeerimisel osalemine;
3. kliendi füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisega seotud ülesannete täitmine;
4. vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja valla päevakeskuse juhatajale informatsiooni edastamine teeninduspiirkonnas elavate abivajajate kohta;

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
средне-специальное образование
Сертификаты, свидетельства, дипломы
работник опеки
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
начальный уровень
Прочие требования
Hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega

Со своей стороны предлагаем

Täistööajaga töötamist, sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
31.12.2021
Время приступления к работе
05.02.2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Срок выдвижения кандидатуры
04.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, Телефон: 509 6572, Э-почта: fmäÕädNeqäTJyehüqzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись