Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Keskkonnaamet

Регистрационный код: 70008658

http://www.keskkonnaamet.ee

Jäätmespetsialist

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Введено 13.08.2019 - № вакансии: 1392920

Рабочие обязанности

Kui sind huvitab keskkond ning jäätmemajandus, siis see töökoht on sulle! Jäätmespetsialist puutub oma töös kokku nii eraisikute kui ettevõttetega, väljastades jäätmelube ning registreerides neid jäätmekäitlejatena. Kuna jäätmemajanduse teema on aktuaalne ning pidevas muutumises, on tööpäevad vaheldusrikkad ning pakuvad uusi teadmisi ka kogenenud spetsialistidele. Tule ja saa parimad teadmised jäätmemajandust reguleerivatest seadustest ning oskusest neid ka reaalselt rakendada! Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt:
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/ko_jaatmeburoo_jaatmesp._2016_0.doc

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Водительские права
B категория
Прочие требования
Keskkonnaalast või keskkonnatehnoloogia alast kõrgharidust;
tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmist;
eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
ladusat suhtlemis- ja esinemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd erinevate huvirühmade vahel;
kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta vastu kaalutletud ja motiveeritud otsuseid oma ametikoha volituste piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

Kasuks tuleb:
eelnev töökogemus jäätmete või muus sellega seonduvas keskkonnakasutuse valdkonnas

Со своей стороны предлагаем

• Meil on toetavad kolleegid, kellega üheskoos saad ka Sina panustada hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.
• Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem.
• Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.
• Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.
• Kasutame töö tegemiseks kaasaegset tehnoloogiat ja rakendame ulatuslikult kaugtöö tegemise võimalust.
• Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Eesti, Pakume võimalust töötada Keskkonnaameti Kuressaare, Haapsalu, Penijõe või Pärnu kontoris
Töö piirkonnaks on Hiiu-Lääne-Saaremaa
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата
1100 eurot (bruto), katseajal -10%
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva töötaja asendamine
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Küsimustele vastab meeleldi jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg +372 5884 9116

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata 28. augustiks e-posti aadressil cv@keskkonnaamet.ee

Срок выдвижения кандидатуры
28.08.2019
Необходимые документы
мотивационное письмо, резюме (CV)
Контактное лицо
Sigrit Meister, personali peaspetsialist , Э-почта: UjJÕmqÕÕeTTzzgmüdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
http://www.keskkonnaamet.ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись