Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Riigi Infosüsteemi Amet

Регистрационный код: 70006317

https://www.ria.ee/ee/index.html

Juhtivekspert

Введено 11.01.2019 - № вакансии: 1372145

Рабочие обязанности

- vastutada üleriigilise valmisoleku ja kriisireguleerimise planeerimise ja elluviimise eest – HOLP ja teised üleriigilised operatiivsed ning strateegilised dokumendid;
- panustada siseriikliku kriisireguleerimise, julgeoleku ja riigikaitse õigusruumi arendamisse;
- siseriiklike ja rahvusvaheliste õppuste koordineerimine ning korraldamine;
- riigisisene koostöö riigi- ja eraõiguslike subjektidega hädaolukorraks valmisoleku tagamisel – iseäranis nendes tegevustes, kus oodatakse RIA panust teiste asutuste võimete ja tegevuste planeerimisel ning ellu viimisel;
- rahvusvaheline koostöö EL, NATO ja kahepoolsetel suundadel ning rahvusvahelise võime arendamine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 4 лет
Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
управление и администрирование
охрана общественного порядка, аварийно-спасательная служба
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Компьютерная грамотность
эксперт
Прочие требования
- varasem edukas töökogemus küberturvalisuse, kriisijuhtimise, sisejulgeoleku või riigikaitse valdkonnas;
- teadmised eesti avaliku halduse ja riigi infosüsteemi toimimisest;
- põhjalikud teadmised kriisihalduse ja küberturvalisuse tagamise põhiprintsiipidest;
- väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus ning rahvusvahelise suhtlemise kogemus;
- vähemalt ühe lisavõõrkeele (vene keele) oskus suhtlustasandil;
- valmisolek avalikeks esinemisteks ja töölähetusteks;
- arusaam riigi julgeolekupoliitika toimimisest ning infotehnoloogilistest riskidest;
- laitmatu reputatsioon riigisaladuse juurdepääsu loa taotlemiseks

Со своей стороны предлагаем

Kaasaegset töökeskkonda ning motiveeritud ja väga kogenud kolleege. Võimalust panustada kogu riigile olulises, vastutusrikkas ja innovaatilises valdkonnas, kus Eesti on maailma liidrite seas. Võimalust end igakülgselt täiendada. Lisaks on meil väga toredad ühisüritused, energiavarusid saame täiendada talvepuhkusel ning hea tervise säilitamiseks toetame spordiga tegelemist.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость

Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
28.01.2019
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, мотивационное письмо, другое
allkirjastatud kinnitus vastavuse kohta teenistusse asumiseks ATSis sätestatud nõuetele ja haridust tõendava dokumendi koopia
Контактное лицо
Jaana Taniberg, personalijuht, Телефон: 6630202, Э-почта: OzzTzdüzTä3mNkJNäzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись