Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põlva Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038581

http://www.polva.ee

Jurist

Введено 18.10.2018 - № вакансии: 1365055

Рабочие обязанности

- vallavalitsuse ja -volikogu dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine;
- vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine;
- vaidluste lahendamine, esindamine kohtus;
- riigihanke komisjoni töös osalemine;
- õiguslike analüüside või arvamuste koostamine;
- väärtegude kohtuväline menetlemine

Требования к кандидату

Водительские права
B категория
Прочие требования
- juriidiline kõrgharidus;
- kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
- avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
- kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses ning ametikoha töövaldkonnas;
- juhtimisõigus B kategooria

Sobiv kandidaat on:
- otsustus- ja vastutusvõimeline;
- täpne ja kohusetundlik;
- hea suhtlemis- ja väljendusoskusega;
- hea pingetaluvusega ning analüüsi- ja sünteesivõimega

Со своей стороны предлагаем

- mitmekesist ja vastutusrikast tööd
- erialast täiendkoolitust

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Põlva maakond, Põlva vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
02.01.2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 17.11.2018 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee märgusõna "Juristi konkurss".

Срок выдвижения кандидатуры
17.11.2018
Необходимые документы
мотивационное письмо, другое, резюме (CV)
avaldus, haridust tõendava dokumendi koopiad, motivatsioonikiri koos palgasooviga
Контактное лицо
Eliko Saks, vallasekretär, Телефон: 5147690, Э-почта: mhäÕedqzÕqJyehjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись