Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Регистрационный код: 75014965

https://www.tallinn.ee/sotsiaaltervishoiuamet

Jurist

Введено 19.02.2019 - № вакансии: 1375426

Рабочие обязанности

Peamised teenistusülesanded juristile
• koostab ja menetleb lastekaitse valdkonna õigusakte;
• nõustab lastekaitse spetsialiste juhtumite korraldamisel;
• esindab ametit ja Tallinna linna vastava volituse alusel Eesti Vabariigi kohtutes;
• koostab õiguslikke hinnanguid ja arvamusi konkreetsetes õigusküsimus

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
• õigusalane kõrgharidus;
• kahe võõrkeele, sh vene keele oskus erialasõnavara valdamisega;
• tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide kasutamise oskus;
• suutlikkus õigusküsimustes vabalt orienteeruda ja konkreetsete õigusküsimuste analüüsi tulemusena formuleerida kirjalikke arvamusi;
• otsustus- ja vastutusvõime;
• suhtlus- ja väljendusoskus, võime mõtteid ja teavet suuliselt ja kirjalikult esitada, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada ning tõhusalt aega kasutada;
• intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime

Со своей стороны предлагаем

• mentorlust;
• eneseteostust toetavas, tervist väärtustavas, peresõbralikus ja arenevas meeskonnas;
• õppimis- ja arenemisvõimalusi;
• 35 kalendripäevast põhipuhkust

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
апрель 2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 18. märtsiks 2019 avaldus ja elulookirjeldus (CV) e-postile heli.kapral@tallinnlv.ee
Lisainformatsioon Uku Torjus, telefon 6457803

Срок выдвижения кандидатуры
18.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), другое
avaldus
Контактное лицо
personali peaspetsialist, Э-почта: fmhädÕzyNzhJüzhhäTThjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись